รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 1

รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 1

อันชื่อนี้ที่ตั้งไว้กระไรนั่น
เดิมทีนั้นไม่รู้กันนั่นไฉน
เลยตั้งนามตามนี้นี่กระไร
สื่อเอาไว้ไม่รู้จริงสิ่งที่ควร

อันสืบเนื่องเรื่องใดใคร่สืบความ
หากติดตามความมาหากำสรวล
หรือไม่นั้นอ่านต่อไปไม่เรรวน
อยากใคร่ชวนหากวนใจใคร่ติดตาม

เน้นอีกทีรังสีเอกซ์เฉกเช่นนี้
ดูอีกทีอยู่ที่ใดอยากใคร่ถาม
แบบฉบับรับได้ไหมในเนื้อความ
โปรดติดตามหรือถามกันนั่นกระไร

ความยาวคลื่นฝืนใจหรือไม่นั่น
เพราะค่านั้นน้อยนักชักสงสัย
น้อยอย่างนี้ที่รู้กันนั่นประไร
ใคร่ใส่ใจได้ความรู้สู่ตนเอง

รังสีเอกซ์มีค่าของความยาวคลื่นแบบฉบับประมาณ 1 ในหมื่นล้านของเมตร
ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งต้นทางในธรรมชาติที่สำคัญแหล่งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เรายังพบดาวรังสีเอกซ์ดวงหนึ่ง ๆ และเทห์ฟ้ารังสีเอกซ์เทห์หนึ่ง ๆ ด้วย
ทั้งนี้หลอดรังสีเอกซ์เป็นแหล่งต้นทางแหล่งหนึ่งที่เราค้นคว้ากัน
อนึ่ง หลอดรังสีเอกซ์นี้เป็นที่มาของการค้นพบโดยบังเอิญ
อีกทั้งชื่อที่ตั้งขึ้นก็เนื่องมาจากความไม่รู้นั่นเอง โดยที่รังสีเอกซ์(X-Rays) นี้สื่อความหมายถึงรังสีที่ไม่รู้ (Unknown Rays) ในตอนนั้น
อย่างไรก็ตาม เราก็ใช้ชื่อนี้มาโดยตลอด
อนึ่ง ผู้เขียนขอเสนอให้เรียกว่า รังสีเรินต์เกน (Röntgen Rays) น่าจะเหมาะสมดีกว่า
ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ คือ วิลเฮลม์ คอนราด เรินต์เกน (Wilhelm Konrad Röntgen)
ปัจจุบันนี้ทุกคนย่อมเคยได้ยินชื่อของรังสีเอกซ์
เพราะว่าในทางการแพทย์นั้นเราใช้การฉายรังสีเอกซ์ประกอบการวินิจฉัยโรคอย่างแพร่หลาย แต่มักเรียกกันอย่างผิด ๆ ว่า ฉายแสง
อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า รังสีเอกซ์เป็นรังสีที่มีอันตรายชนิดหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรใช้และรับรังสีเอกซ์ด้วยความระมัดระวัง

ด้วยความปรารถนาดี
รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s