อะพอลโลสู่ดวงจันทร์ตอนที่ 4

อะพอลโลสู่ดวงจันทร์ตอนที่ 4

การดักหน้าดวงจันทร์ทำนองตำรวจวิ่งไล่จับขโมยเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง

ช่วงเวลาที่จะนำยานอวกาศลำหนึ่งไปดักหน้าดวงจันทร์นั้นไม่แน่นอน
ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับตำแหน่งหนึ่ง ๆ ของดวงจันทร์และของโลกที่สัมพันธ์กัน
อย่างไรก็ตาม จะอยู่ในช่วงเวลา 62 ชั่วโมงและ 76 ชั่วโมง
โดยที่ระหว่างระยะของช่วงเวลาดังกล่าวนั้นยานอวกาศลำหนึ่งต้องค่อย ๆ ลดอัตราเร็วลงเป็นลำดับ
อันเนื่องจากโลกยังคงมีแรงดึงดูดแรงหนึ่ง ๆ ต่อยานอวกาศลำนั้นอยู่นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม แรงดึงดูดแรงหนึ่ง ๆ ของโลกที่มีต่อดวงจันทร์ดังกล่าวจะค่อย ๆ มีขนาดลดลง ๆ ณ ขณะที่ยานอวกาศลำนี้เคลื่อนที่ออกห่างจากโลกไปเรื่อย ๆ ฉะนี้
ณ ตอนเริ่มออกเดินทางนั้นยานอวกาศลำนี้มีอัตราเร็วถึงประมาณเกือบ 4 หมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ณ ระยะประมาณ 128.000 กิโลเมตรยานอวกาศลำนี้มีอัตราเร็วประมาณ 7 พัน 6 ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง
และ ณ ระยะประมาณ 32.000 กิโลเมตรยานอวกาศลำนี้มีอัตราเร็วเพียง 3 พัน 4 ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
โดยที่ ณ ตอนนั้นยานอวกาศลำนี้ก็เข้าสู่อิทธิพลการดึงดูดของดวงจันทร์แล้วล่ะ
ทั้งนี้ดวงจันทร์จึงดึงดูดยานอวกาศลำดังกล่าวเข้าหาตัวเองเช่นกัน
อนึ่ง ก่อนที่จะถึงตำแหน่งดักหน้าตำแหน่งหนึ่งยานอวกาศลำนี้จะเดินทางด้วยอัตราเร็วประมาณ 9 พันกิโลเมตรต่อชั่วโมง
การเดินทางเข้าสู่วงโคจรวงหนึ่งของดวงจันทร์ก็ทำนองเดียวกันกับตอนที่ยานอวกาศลำนี้เดินทางเข้าสู่วงโคจรรอบโลกวงหนึ่ง
กล่าวคือ แรงดึงดูดของดวงจันทร์แรงหนึ่งต้องพอดีกับแรงสู่ศูนย์กลางแรงหนึ่งของยานอวกาศลำนี้
ลักษณะดังกล่าวนั้นคล้าย ๆ กับที่เราแกว่งลูกตุ้มลูกหนึ่งให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมตามแนวนอนแนวหนึ่ง
โดย ณ ตอนนั้นแรงดึงของเส้นเชือกแรงหนึ่งที่ตำแหน่งหนึ่งเป็นแรงสู่ศูนย์กลางแรงหนึ่งของลูกตุ้มลูกนั้น
เนื่องจากยานอวกาศลำหนึ่งจะเคลื่อนที่เข้าสู่วิถีวงโคจรวงหนึ่ง ณ ระดับหนึ่ง ๆ ที่สูงจากดวงจันทร์ 112 กิโลเมตรยานอวกาศลำดังกล่าวต้องมีอัตราเร็วประมาณ 5.800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ดังนั้น ยานอวกาศลำนั้นจะต้องลดอัตราเร็วลงถึง 3.200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อนึ่ง การลดอัตราเร็วของยานอวกาศตามที่กล่าวถึงนี้นักบินอวกาศต้องปรับลำของยานอวกาศให้อยู่ในลักษณะของการกลับลำ
กล่าวคือ กลับหน้าเป็นหลังและกลับหลังเป็นหน้าฉะนี้
ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ปากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ห้องบริการห้องนั้นหันไปทางข้างหน้า โดยที่ไอเสียที่พ่นออกมาจากเครื่องยนต์ของจรวดท่อนนี้จะทำหน้าที่ทำนองเดียวกันกับการห้ามล้อของยานยนต์คันหนึ่ง ๆ
เมื่อยานอวกาศลำนี้กลับลำเตามจุดประสงค์นั้นแล้วจะมีกระบวนการดังนี้
การติดเครื่องยนต์ครั้งแรกจะทำให้ยานอวกาศลำนี้เคลื่อนที่เข้าสู่วิถีวงโคจรรูปรีวงหนึ่ง ณ ระดับความสูงที่อยู่ในช่วง 112 กิโลเมตรและ 314 กิโลเมตร
และการติดเครื่องยนต์ครั้งที่ 2 ก็จะมีกรรมวิธีปรับวงโคจรวงดังกล่าวให้เป็นวงโคจรกลมวงหนึ่ง
ณ ขณะนี้ยานอะพอลโล 11 ลำนี้เข้าสู่วิถีวงโคจรรอบดวงจันทร์วิถีหนึ่งแล้ว
ณ ทันใดนั้นมนุษย์อวกาศทั้ง 3 คนที่อยู่ในห้องบังคับการห้องหนึ่งก็สามารถมองเห็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางที่น่าตื่นเต้นสุด ๆ ในชีวิตของเขาทั้งหลายในระยะใกล้ ๆ อย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก
อนึ่ง ระหว่างการเดินทางในช่วงเวลา 3 วันครึ่งที่ผ่านมานั้นเขาได้เห็นดวงจันทร์ที่เป็นจุดหมายปลายทางของเขาเพียงครั้งคราวเท่านั้น
อันเนื่องจากตำแหน่งที่เขาอยู่ในยานอวกาศลำนั้นไม่อำนวยให้อย่างสมบูรณ์
ลองคิดว่าถ้าเป็นเราก็ย่อมต้องระทึกใจอยู่บ่อย ๆ ที่แม้แต่จุดหมายปลายทางก็ไม่ปรากฏให้เห็นได้โดยง่าย
ณ บัดนี้เขามาถึงที่หมายของเขาแล้ว
อนึ่ง ถึงแม้ว่าเขายังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง
แต่เขาก็สามารถมองเห็นพื้นผิวของดวงจันทร์ชัดเจนด้วยความตื่นเต้น
ทั้งนี้ ณ ดวงจันทร์นั้นไม่มีบรรยากาศ
จึงไม่มีม่านอากาศซึ่งเปรียบประหนึ่งม่านเมฆมาปิดบังสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏแก่สายตาของพวกเขาทั้ง 3 คนนั้นแต่ประการใด
เมื่อสถานีติดตามภาคพื้นดินและระบบนำวิถีของยานอะพอลโล 11 แสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิถีวงโคจรรอบดวงจันทร์วงหนึ่ง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ณ ตอนนั้นนักบินอวกาศ 2 คนในจำนวน 3 คนที่เป็นลูกเรือของยานอวกาศลำนี้ก็ต้องออกจากยานบังคับการลำหนึ่งเพื่อไปอยู่ในยานลำเลียงลงดวงจันทร์อีกลำหนึ่ง
โดยที่เขาทั้ง 2 ต้องค่อย ๆ คลานไปตามเส้นทางซึ่งเชื่อมต่อระหว่างยานทั้ง 2 ลำเส้นทางหนึ่งตามที่ได้กำหนดและทดลองปฏิบัติมาก่อนแล้ว
นักบินอวกาศ 2 คนดังกล่าวนี้ได้ทดสอบเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ของยานลำเลียงลงดวงจันทร์ลำนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
เขาบังคับให้ขาหยั่งทั้ง 4 ขาเหยียดออกจากลำตัวของยานลำเลียงลงดวงจันทร์ลำนั้นอย่างระมัดระวัง แต่ก็เปี่ยมด้วยความเชื่อมั่น
ณ ตอนนี้เขาทั้ง 2 ตรวจสอบอุปกรณ์จนเป็นที่มั่นใจ
เขาทั้ง 2 ก็คลานย้อนเส้นทางเดิมเส้นทางนั้นกลับไปสู่ยานบังคับการลำดังกล่าวอีกครั้งเพื่อพักผ่อนหลับนอน
โดยเขาทั้ง 2 จะต้องปฏิบัติภารกิจที่สำคัญและเสี่ยงภัยอย่างสุด ๆ ในสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดได้ว่าจะเป็นอย่างไร
ไม่มีใครบอกได้ว่าเขาทั้ง 2 นั้นคิดอย่างไรในช่วงเวลา ณ ขณะนั้นและเขาได้หลับอย่างสนิทตามที่ใจปรารถนาหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เขาทั้ง 2 ได้พักผ่อนเพื่อเอาแรงอย่างจุใจแล้วและพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจสำคัญสุดที่ชาวโลกต่างเฝ้าติดตาม
โดยถือได้ว่าป็นภารกิจที่สำคัญสุดยอดของการเดินทางสู่อวกาศครั้งนี้
กล่าวคือ “การลงสู่พื้นผิวของดวงจันทร์”
โดยนับว่าเป็นการพิชิตดวงจันทร์จากมนุษย์โลกที่แสนไกลทีเดียว
ดังนั้น ตอนต่อไปจึงเป็นตอนช็อกชาวโลกทั้งมวลอย่างไม่น่าเชื่อ
โปรดติดตามตอนต่อไป

อนึ่ง ผมขอลงภาพใหม่  ทั้งนี้ผมอาจจะเอาภาพเกิดจากความเข้าใจของผิดของผมมาลงที่ผ่านมานั้น  โดยผมนั้นไม่ได้สนใจข้อมูลของภาพนั้นนัก

ขออภัยด้วย

สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
http://www.sjaidee-ebook.info
http://www.vcharkarn.com/sompongse
9 มิถุนายน 2554

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s