ไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้าสถิต (Electrostatics) เป็นวิชาฟิสิกส์แขนงหนึ่งซึ่งศึกษาเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า (Electric charge) และพฤติกรรมซึ่งเกี่ยวข้อง ณ ขณะที่ประจุไฟฟ้าดังกล่าวอยู่นิ่ง
ประจุไฟฟ้าตัวหนึ่งเราถือได้ว่า เป็นแหล่งต้นทางแหล่งหนึ่ง (A source) ของอำนาจทางไฟฟ้าซึ่งเปรียบเทียบได้กับมวลก้อนหนึ่ง (A mass) ซึ่งเป็นแหล่งต้นทางแหล่งหนึ่งของอำนาจโน้มถ่วง
ทั้งนี้ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิดดังนี้
1. ประจุไฟฟ้าบวก (Positive charge) ชนิดหนึ่ง
2. ประจุไฟฟ้าลบ (Negative charge) อีกชนิดหนึ่ง
อนึ่ง โดยทั่วไปการพิจารณาอำนาจทางไฟฟ้าในระดับนี้เรานิยมเลียนแบบการพิจารณาอำนาจโน้มถ่วงซึ่งเป็นผลจากมวลจุด (Point mass) ก้อนหนึ่งดังนี้
กล่าวคือ มวลก้อนหนึ่งมีสมบัติประหนึ่งจุดของมวลจุดหนึ่ง
เราจึงใช้ประจุจุดไฟฟ้าตัวหนึ่ง (An electric point charge) เป็นหลักของการพิจารณาโดยทั่วไป
ดังนั้น พึงตระหนักดังนี้
กล่าวคือ ผลที่ได้เป็นค่าโดยประมาณเสมอ
อนึ่ง ปริมาณหลักเบื้องต้นของสาระไฟฟ้าสถิตนอกจากประจุจุดไฟฟ้าตัวหนึ่งดังกล่าวมีปริมาณอีก 2 ชนิดดังนี้ คือ สนามไฟฟ้า (Electric field) ชนิดหนึ่งและแรงไฟฟ้า (Electric force) อีกชนิดหนึ่ง

ทั้งนี้ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิดดังนี้
กล่าวคือ บวกชนิดหนึ่งและลบอีกชนิดหนึ่งดังกล่าวแล้ว
อนึ่ง หลักการสำคัญหลักหนึ่งที่ยอมรับโดยทั่วกันเป็นดังนี้
“ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันดูดกันและประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันผลักกัน”

การศึกษาพื้นฐานในระดับนี้นิยมกล่าวถึงอนุภาค 3 ตัวดังนี้
1. โปรตอน (Proton) “p” ตัวหนึ่งที่มีประจุไฟฟ้าบวก
ทั้งนี้โปรตอนตัวหนึ่งอยู่ในวงศ์แบริออน (Baryon family) วงศ์หนึ่ง
2. นิวตรอน (Neutron) “n” ตัวหนึ่งที่ไม่มีประจุไฟฟ้า
ทั้งนี้นิวตรอนตัวหนึ่งอยู่ในวงศ์แบริออนวงศ์หนึ่งเช่นกัน
3. อิเล็กตรอน (Electron) “e” ตัวหนึ่งที่มีประจุไฟฟ้าลบ
ทั้งนี้อิเล็กตรอนตัวหนึ่งอยู่ในวงศ์เลปตอน (Lepton) วงศ์หนึ่ง
ข้อควรสังเกต
1. โปรตอน 1 ตัวและอิเล็กตรอน 1 ตัวมีค่าประจุไฟฟ้าใกล้เคียงกัน
2. โปรตอน 1 ตัวและนิวตรอน 1 ตัวมีมวลใกล้เคียงกัน
3. โปรตอน 1 ตัวมีมวลประมาณ 1,835 เท่าของอิเล็กตรอน 1 ตัว
4. นิวตรอนตัวหนึ่ง ๆ ไม่มีค่าประจุไฟฟ้า

ทั้งนี้ในเบื้องต้นผู้เขียนต้องการกล่าวนำถึงเนื้อหาสาระไว้แต่เพียงเท่านี้
อย่างไรก็ตาม ถ้าผลตอบรับจากผู้อ่านเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นสาระที่มีประโยชน์สาระหนึ่งผู้เขียนก็จะนำเสนอสาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
https://genphysics.wordpress.com/
http://www.vcharkarn.com/sompongse
8 มีนาคม 2554

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s