วงจรไฟฟ้ากระแสตรงวงจรหนึ่ง

วงจรไฟฟ้ากระแสตรงวงจรหนึ่ง

ผู้อ่านคนใดคนหนึ่งที่สนใจจงสังเกตวงจรไฟฟ้าวงจรนี้
1. บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของวงจรไฟฟ้าวงจรนี้
2. ตอบคำถามต่าง ๆ ต่อไปนี้
ก. วงจรไฟฟ้าวงจรนี้ปิดหรือเปิดและมีเหตุผลสนับสนุนคำตอบอย่างไร
ข. แบตเตอรี่ก้อนนี้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณเท่าใด
ค. ตัวต้านทานไฟฟ้ามีกี่ตัว
ง. มิลลิแอมมิเตอร์ตัวนี้แสดงค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าวงจรนี้หรือไม่

วงจรไฟฟ้ากระแสตรงวงจรหนึ่ง (A direct current electric circuit) มีองค์ประกอบเบื้องต้นดังนี้
1. แหล่งต้นทางกระแสไฟฟ้าตรงหรือกระแสตรงแหล่งหนึ่ง
กล่าวคือ เครื่องกำเนิดกระแสตรงเครื่องหนึ่ง (A direct current generator)
ทั้งนี้ผู้เขียนสื่อถึงหม้อแบตเตอรี่หม้อหนึ่งและเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งด้วย
2. ตัวต้านทานไฟฟ้าตัวหนึ่ง
ทั้งนี้อาจจะมีตัวควบคุมกระแสตัวหนึ่ง (A rheostat) เป็นองค์ประกอบ
3. สายไฟฟ้าเส้นหนึ่ง ๆ ที่มีความต้านทานไฟฟ้าน้อย ๆ
ทั้งนี้เราใช้สายไฟฟ้าเส้นหนึ่ง ๆ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นหนึ่ง ๆ
4. สวิตช์ตัวหนึ่งเพื่อปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่ง
อนึ่ง ในหลายกรณีอาจจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นเครื่องวัดเครื่องหนึ่งดังนี้
แกลแวนอมิเตอร์ตัวหนึ่ง (A galvanometer)
มาตรกระแสไฟฟ้าหรือแอมมิเตอร์ตัวหนึ่ง (An ammeter)
มาตรความต่างศักย์หรือโวลต์มิเตอร์ตัวหนึ่ง (A voltmeter)
และมาตรความต้านทานไฟฟ้าหรือโอห์มมิเตอร์ตัวหนึ่ง (An ohmmeter)
แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Electromotive force) เป็นคำที่สื่อความหมายดังนี้
กล่าวคือ แหล่งต้นทางพลังงานไฟฟ้าแหล่งหนึ่ง (A source of electrical energy) แหล่งต้นทางพลังงานไฟฟ้าแหล่งหนึ่ง ๆ ดังเช่น
1. แบตเตอรี่
2. เซลล์สุริยะเซลล์หนึ่ง (A solar cell)
3. คู่ควบความร้อนหรือเทอร์มอคัปเปิลตัวหนึ่ง (A thermocouple)
อย่างไรก็ตาม การศึกษาโดยทั่วไปในระดับนี้เราเน้นที่แบตเตอรี่หม้อหนึ่งและแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเป็นสำคัญ
สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เรามักมองข้ามกันมีดังนี้
กล่าวคือ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดมีความต้านทานไฟฟ้าของตัวเอง
ทั้งนี้ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่แบตเตอรี่ก้อนหนึ่ง
ดังนั้น เราจึงจำเป็นจะต้องคำนึงถึงค่าความต้านทานไฟฟ้าภายใน (Internal electric resistance) ของแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งในวงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่งเสมอ
อนึ่ง สำหรับผู้อ่านคนใดคนหนึ่งที่เป็นครู อาจารย์ และนักเรียนที่สนใจรายละเอียดและการคำนวณสามารถศึกษาได้จากหนังสือชุดฟิสิกส์สู่มหาวิทยาลัยของผู้เขียน
นอกจากนี้ ถ้าสนใจในระดับที่สูงขึ้นผู้เขียนใคร่ขอแนะนำหนังสือชุดฟิสิกส์มหาวิทยาลัยอีกชุดหนึ่งของผู้เขียนเช่นกันไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
https://genphysics.wordpress.com/
http://www.vcharkarn.com/
27 กุมภาพันธ์ 2554

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s