ของไหลอุดมคติชนิดหนึ่ง ๆ

ของไหลอุดมคติชนิดหนึ่ง ๆ
1. สมบัติพื้นฐานของของไหลอุดมคติชนิดหนึ่งเป็นดังนี้
ก. การไหลคงตัว (Steady flow)
ข. การไหลไม่หมุน (Irritation flow)
ค. ของไหลอัดไม่ได้ (Incompressible fluid)
ง. ของไหลไม่หนืด (Non-viscous fluid)
2. สมมติ ปริมาณต่าง ๆ เป็นดังนี้
ความหนาแน่นของของไหลชนิดหนึ่ง คือ D กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
พื้นที่ภาคตัดขวางของหลอดการไหล (Flow tube) หลอดหนึ่งเป็นดังนี้ กล่าวคือ A ตารางเมตร
อัตราเร็วการไหลของของไหลชนิดนี้ คือ v เมตรต่อวินาที
และช่วงเวลาน้อยยิ่ง คือ dt วินาที
ทั้งนี้มวลน้อยยิ่งของของไหลชนิดนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นดังนี้
กล่าวคือ dm = (DAv) dt กิโลกรัม
ดังนั้น ฟลักซ์มวล (Mass flux) หรืออัตราการไหลมวล (Mass flow rate) คือ อัตราส่วนของมวลต่อช่วงเวลาการไหลของของไหลชนิดหนึ่งเป็นดังนี้
กล่าวคือ dm/dt = DAv กิโลกรัมต่อวินาที
อนึ่ง สมการความต่อเนื่องสมการหนึ่ง (A continuity equation) ของการไหลของของไหลในหลอดการไหลหลอดหนึ่งเป็นดังนี้
กล่าวคือ dm/dt = DAv กิโลกรัมต่อวินาทีคงตัว
3. ความหนาแน่นของของไหลอุดมคติอัดไม่ได้ชนิดหนึ่งคงตัวเท่ากับ D กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ดังนั้น อัตราการไหลปริมาตร (Volume flow rate) หรือฟลักซ์ปริมาตร (Volume flux) ของของไหลอุดมคตินี้จึงคงตัวดังนี้
กล่าวคือ dV/dt = (Av) ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคงตัว
อนึ่ง ในฤดูน้ำหลากฤดูหนึ่ง ๆ เราจะกล่าวถึงน้ำที่ไหลผ่านท้องที่ใดท้องที่หนึ่งเป็นสำคัญ
บทความเชิงสาระทางฟิสิกส์ที่ถูกต้องบทความนี้ปรารถนาให้ทุกคนเข้าใจอย่างถูกต้องตรงกันดังนี้
ณ ขณะนั้นเรากำลังกล่าวถึงอัตราการไหลปริมาตรหรือฟลักซ์ปริมาตรของน้ำเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ไหลผ่านท้องที่ใดท้องที่หนึ่งดังกล่าวนั่นเอง

สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
https://genphysics.wordpress.com/
http://www.vcharkarn.com/sompongse
21 กุมภาพันธ์ 2554

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s