มนุษย์อวกาศฝึกหัด 30 คนแรกของอเมริกา

มนุษย์อวกาศฝึกหัด 30 คนแรกของอเมริกา
มนุษย์อวกาศฝึกหัด 30 คนแรกของอเมริกามีพลเรือนเพียง 4 คน
ทั้งนี้ที่เหลือนั้นเป็นหทารอากาศและทหารเรือ
9 เมษายน 2502 องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐฯ (นาสา) ได้แนะนำนักบินทดลอง 7 คนแรกที่ได้รับคัดเลือกจากผู้สมัครถึง 110 คน
ทั้งนี้ทั้ง 7 คนที่คัดเลือกไว้นี้จะต้องได้รับการฝึกอย่างหนัก
อนึ่ง เพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับเลือกเป็นนักบินอวกาศที่ขึ้นโคจรรอบโลกตามโครงการเมอร์คิวรีใน พ.ศ. 2504
อย่างไรก็ตาม ยังคาดหวังดังนี้
ทั้ง 7 คนดังกล่าวจะเป็นมนุษย์อวกาศในโครงการเมอร์คิวรีและโครงการอื่น ๆ อีก
มนุษย์อวกาศฝึกหัด 7 คนที่คัดเลือกไว้นี้มีสมบัติดังนี้
1. เป็นวิศวกรทหาร
2. มีความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องบินเจ็ตเป็นพิเศษ
3. อายุโดยเฉลี่ย คือ 34.5 ปี
4. สูง 5 ฟุตและ 9.5 นิ้วโดยประมาณ
6. มวลโดยเฉลี่ย คือ 164 ปอนด์
7. สมรสแล้วทุกคน
8. มีสติปัญญาเลิศที่ผ่านการทดสอบอย่างน่าพอใจ

17 กันยายน 2505 องค์การนาสาได้ประกาศรายชื่อนักบินอวกาศฝึกหัดรุ่นที่ 2 อีก 9 คนจากผู้สมัครมากถึง 200 คนที่มีสมบัติดังนี้
1. มีความชำนาญเป็นนักบินทดสอบเครื่องบินเจ็ต
2. สำเร็จจากโรงเรียนทดสอบการบินทหาร
หรือเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการบินเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ต้องรับราชการทหารมาแล้วด้วย
3. ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์หรือชีววิทยา
หรือปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์
4. อายุไม่เกิน 35 ปีและสูงไม่เกิน 6 ฟุต
ทั้งนี้นักบินอวกาศฝึกหัด 9 คนที่องค์การนาสาเลือกไว้ในรุ่นนึ้เป็นทหารอากาศ 4 คน ทหารเรือ 3 คน และเป็นพลเรือน 2 คน
โดยที่มีอายุ 32.5 ปีโดยเฉลี่ย
อนึ่ง พลเรือนคนหนึ่ง คือ เนียล เอ อาร์มสตรองที่ต่อมากลายเป็นนักบินอวกาศซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

18 ตุลาคม 2506 องค์การนาสาได้คัดเลือกนักบินขับไล่เจ็ตรุ่นที่ 3 อีก 14 คน
โดยที่รุ่นนี้มีพลเรือน 2 คน
มีอายุโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 31 ปี
จากผู้สมัคร 271 คนโดยมีผู้หญิง 2 คนด้วย
นักบินอวกาศฝึกหัด 2 คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกพร้อมกับเนียล เอ อาร์มสตรอง คือ เอ็ดวิน อี แอลดรินและไมเคิล คอลลินส์
โดยที่ทั้ง 2 คนนี้ต่างก็เป็นทหารอากาศ
ส่วนเอ็ดวิน อี แอลดรินนั้นสำเร็จปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์การบิน
ทั้งนี้เป็นนักบินอวกาศฝึกหัดคนแรกที่จบปริญญาเอก

นักบินอวกาศฝึกหัดทุกคนต้องรับการฝึกฝนและอบรมเป็นเวลาแรมปี
ทั้งนี้ช่างเวลาที่จะออกปฏิบัติภารกิจในอวกาศนั้นอย่างมากก็ใช้เวลาไม่กี่วัน
ดังนั้น การเตรียมตัวดังกล่าวภารกิจหลัก คือ การฝึกอบรม
โดยที่นักบินอวกาศคนใดที่ออกสู่อวกาศจริงย่อมจะไม่เกิดความผิดพลาด
อนึ่ง นักบินอวกาศฝึกหัดชุดแรกล้วนเป็นนักบินขับไล่เจ็ตที่มีสมรรถนะสูงมาก่อนทั้งสิ้น
ส่วนนักบินอวกาศฝึกหัดชุดที่ 2 นั้นมีนักบินพลเรือนที่ได้ทดสอบเครื่องบินเจ็ตมาก่อนละนักวิทยาศาสตร์รวมอยู่ด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม นักบินอวกาศฝึกหัดทุกคนต้องเรียนวิชาการบินในช่วงเวลาของการฝึกอบรมด้วยกันทั้งนั้น
ภารกิจหลักของนักบินอวกาศฝึกหัดเป็นดังนี้
1. ศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานอวกาศลำหนึ่ง ๆ
2. เรียนรู้ทั้งวิธีการใช้งานและการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
3. ศึกษาเครื่องมือและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องนำไปกับยานอวกาศลำหนึ่ง ๆ อีกด้วย
4. ศึกษาการดำรงชีวิตเมื่อตกอยู่ในที่คับขันตามสภาวะใดสภาวะหนึ่ง

อนึ่ง นักบินอวกาศฝึกหัดทุกคนต้องศึกษาวิชาการแขนงหนึ่ง ๆ อีกดังนี้
1. กลศาสตร์แบบนิวตัน
2. อุณหพลศาสตร์
3. กลศาสตร์ของของไหล
4. การเคลื่อนที่ของก๊าซเบาบาง
5. ทฤษฎีสัมพัทธภาพทฤษฎีหนึ่ง
6. อุตุนิยมวิทยา
7. ดาราศาสตร์
8. วิชาการขับเคลื่อน
9. กลศาสตร์เชิงวงโคจรวงหนึ่ง ๆ
10. วิถีอวกาศวิถีหนึ่ง ๆ
อนึ่ง ผู้อ่านคนใดคนหนึ่งที่ศึกษาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ย่อมรับรู้ถึงจุดเด่นในภารกิจของการออกสู่อวกาศไปพร้อม ๆ กันนี้เป็นอย่างดี
อีกทั้งควรรู้คุณค่าของวิชาดังกล่าวที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์โดยรวม
เพียงเท่านี้ผู้อ่านทุกคนย่อมตระหนักถึงภารกิจที่นักบินอวกาศฝึกหัดทุกคนของสหรัฐฯ ต้องปฏิบัตินั้นเป็นภารกิจที่หนักหน่วง
ทั้งนี้ต้องยอมรับกันโดยทั่วไปดังนี้
ในช่วงเวลานั้นสหรัฐอเมริกามีความรู้เกี่ยวกับการออกสู่อวกาศน้อยอย่างยิ่งเทียบกับสหภาพโซเวียต
ดังนั้น จึงยังด้อยความเชื่อมั่นต่อภารกิจที่พึงต้องกระทำ
อีกทั้งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้นำแห่งโลกเสรีจึงจะผิดพลาดไม่ได้
นอกจากนี้ ยังต้องคาดหวังความสำเร็จเชิงก้าวกระโดดอีกด้วย
สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
https://genphysics.wordpress.com
6 กุมภาพันธ์ 2554

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s