กราฟชีวิต

กราฟชีวิต
กราฟชีวิตลิขิตว่าชะตาเรา
คล้ายโง่เขลาเบาปัญญาอย่าฉงน
อันกราฟนี้ชี้ไว้ให้กับตน
อย่าสับสนจนงมงายได้แต่รอ
กราฟชีวิตหาวิทย์ฯ ไม่กระไรนี่
เรื่องเช่นนี้ชี้ไว้ไม่ใช่ขอ
หลักคณิตฯ คิดแฝงไว้ให้เพียงพอ
เลขชี้ส่อพอสมกันอันการงาน
จุดประสงค์ตรงที่ชี้ไปสู่
เรื่องความรู้คู่คำนวณล้วนประสาน
ชีวิตนี้มีอยู่คู่กับงาน
ใจสราญการงานนั้นแสนมั่นคง
ส่วนใครนั้นหมั่นเรียนไว้ใจต้องสู้
ต้องเรียนรู้คู่ชีวิตจิตประสงค์
ลองหัดทำย้ำกราฟนี้ที่เจาะจง
ด้วยประสงค์ตรงเพื่อพ้องต้องเข้าใจ

กราฟ คือ แผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ 2 ชนิด
ทั้งนี้โดยทั่วไปจะพิจารณากราฟอันหนึ่ง ๆ ในระบบ 2 มิติที่เทียบกับระบบพิกัดฉาก 2 มิติ (x,y) ระบบหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้ ปริมาณชนิดหนึ่งย่อมอยู่บนแกน x แกนหนึ่งและปริมาณอีกชนิดหนึ่งจะอยู่บนแกน y อีกแกนหนึ่ง
อนึ่ง ทางคณิตศาสตร์นิยมใช้ค่าบนแกน x แกนหนึ่งเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระสำหรับค่าบนแกน y อีกแกนหนึ่งเป็นค่าของตัวแปรตาม
อย่างไรก็ตาม ทางวิทยาศาสตร์มักจะไม่เน้นถึงหลักเกณฑ์นี้
ทั้ง ๆ ที่เป็นหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมดี
เมื่อตอนที่ผู้เขียนยังเป็นเด็กผู้เขียนเคยพิจารณาตัวเลขซึ่งเกี่ยวกับวัน เดือน และปีเกิดโดยได้หาความสัมพันธ์ในรูปแบบของกราฟดังนี้
1. เลขแถวแรกเป็นเลขของวันที่เกิด
ทั้งนี้เริ่มต้นจากเลขซึ่งบ่งบอกลำดับของวันเกิดนั้นแล้วเขียนเรียงกันไปจนครบ 7 ตัวตามจำนวนของวันใน 1 สัปดาห์ดังนี้
สมมติ ถ้าเกิดวันพฤหัสบดีเลขลำดับชุดนั้นจะเป็นดังนี้
5 6 7 1 2 3 4
2. เลขแถวที่สองเป็นเลขของเดือนที่เกิด
ทั้งนี้เราจะเริ่มต้นจากเลขที่บ่งบอกลำดับของเดือนเกิด (ทางไทย) นั้นแล้วเขียนเรียงกันไปจนครบ 12 จำนวนตามจำนวนของเดือนใน 1 ปีดังนี้
สมมติ ถ้าเดือนเกิด คือ เดือนอ้ายเลขลำดับชุดนี้จะเป็นดังนี้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. เลขแถวที่สามเป็นเลขของปีที่เกิด
ทั้งนี้จะเริ่มต้นจากเลขที่บ่งบอกลำดับของปีเกิด (ทางไทย) นั้นแล้วเขียนเรียงกันไปจนครบ 12 จำนวนตามจำนวนรอบของปีดังนี้
สมมติ ถ้าปีที่เกิด คือ ปีฉลูเลขลำดับชุดนี้จะเป็นดังนี้
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
4. เลขแถวที่สี่เป็นผลบวกของเลขในแต่ละสดมภ์ของ 3 แถวนั้นดังนี้
8 11 14 10 13 16 19 17 19 21 23 13
5. แถวที่ห้าเป็นผลลัพธ์สุดท้าย
ทั้งนี้เราจะใช้เลขลำดับชุดสุดท้ายนี้เขียนกราฟของชีวิตในรอบ 12 ปี
8 1 4 10 3 6 9 7 9 1 3 3
โดยที่ค่าต่าง ๆ ของเลขลำดับชุดดังกล่าวเป็นค่าบนแกน y แกนหนึ่งที่สัมพันธ์กับค่าบนแกน x อีกแกนหนึ่งตามลำดับของปี
อนึ่ง ถ้าจุดหนึ่งของกราฟชีวิตอันนี้อยู่สูงก็จะสื่อความหมายว่า ในปีนั้นชีวิตจะมีแต่สิ่งดี ๆ หากทว่าจุดหนึ่งอยู่ต่ำจุดนี้จะสื่อความหมายในทางที่ตรงกันข้าม
อย่างไรก็ตาม ใคร่ต้องย้ำอีกครั้งว่า ผู้อ่านั้งหลายควรศึกษาเชิงกระบวนการของทางคณิตศาสตร์เป็นสำคัญ
อนึ่ง กราฟชีวิตอันหนึ่ง ๆ ที่เกิดจากการลากเส้นตรงต่อจุดหนึ่งกับอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ถัดกันดังที่ได้นี้ย่อมจะไม่มีโอกาสเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งค่อนข้างชัดเจน
ดังนั้น จึงจะมีส่วนช่วยทางด้านจิตใจของเราได้บ้างว่า ชีวิตของเราจะมีขึ้นหรือมีลงแล้วเราเลือกคิดแต่ในทางที่ดีก็จะช่วยให้เรารู้สึกสบายใจ
ผู้อ่านคนใดคนหนึ่งอาจจะลองทำเลียนแบบนี้บ้างก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร
อย่างไรก็ตาม ขอย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งดังนี้
อย่าได้จริงจังกับกราฟชีวิตอันหนึ่งของผู้อ่านตามที่จะปรากฏออกมา เพราะเป็นวิธีการทางตัวเลขอย่างหนึ่งที่ไม่ได้มีการค้นคว้าและยืนยันในทางวิชาการแต่ประการใด
อนึ่ง ผู้เขียนเพียงเพื่อต้องการให้ผู้อ่านคนใดคนหนึ่งทำกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยากและอาจจะมีส่วนช่วยให้จิตใจสดใสและกายที่สบายขึ้นบ้างก็เป็นได้
ชีวิตนี้ที่สดชื่นอื่นใดเท่า
ตัวของเราเรามีสุขมีทุกข์ไหม
สังขารนี้มีอยู่คู่จิตใจ
จิตทิ้งไปกายนะอนิจจัง
สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
https://genphysics.wordpress.com/
27 มกราคม 2554

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s