ย้อนอดีตสู่อนาคต

ย้อนอดีตสู่อนาคต
ประวัติศาตร์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความสำคัญในตัวเอง
ทั้งนี้ความรู้ต่าง ๆ ในอดีตย่อมสะท้อนถึงความก้าวหน้าในปัจจุบันและอนาคต
ดังนั้น เรื่องย้อนอดีตสู่อนาคตเรื่องนี้จึงเปรียบประหนึ่งเป็นการเหลียวหลังและแลหน้าได้เป็นอย่างดี
อนึ่ง ผู้เขียนปรารถนาที่จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้อ่านเท่าที่ความสามารถจะพึงมี
ด้วยเหตุนี้ ถ้าผู้อ่านได้แจ้งจุดประสงค์ในส่วนที่แสดงข้อคิดเห็นกลับมาบ้าง
ผู้เขียนจะได้มีข้อมูลบางส่วนเพื่อประกอบการพิจารณาในการเรียบเรียงให้ตรงตามจุดประสงค์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
มนุษย์มีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับอวกาศการบินจากความเพ้อฝันและจินตนาการของตัวเอง
มนุษย์ปรารถนาจะออกเดินทางจากโลกไปสู่ดินแดนแห่งภพอื่น ๆ ที่แสนไกลในอวกาศ
สิ่งนี้สะท้อนให้เรารับรู้ดังนี้
“มนุษย์เริ่มมีความเข้าใจถึงระบบสุริยะระบบหนึ่งของตัวเอง ระบบดาราจักรทางช้างเผือกระบบหนึ่ง และระบบรวมระบบหนึ่งที่รู้จักกันในนามเอกภพมานานแล้ว”
ตั้งแต่ประมาณต้น พ.ศ. 383 มนุษย์มีความคิดและพยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับรูปร่าง ขนาด ขอบเขต และความเป็นมาของเอกภพ
ทั้ง ๆ ที่เอกภพเป็นระบบที่ใหญ่โตมโหฬารระบบหนึ่ง
อนึ่ง ระบบเอกภพระบบหนึ่งประกอบด้วยระบบดาราจักรจำนวนมากโดยอาจจะมากถึงหมื่นล้านระบบ
ระบบดาราจักรระบบหนึ่งมีดาวฤกษ์รวมกันอยู่ถึงแสนล้านดวง
ระบบดาราจักรระบบหนึ่ง คือ ระบบดาราจักรทางช้างเผือกระบบนี้ของเรา
ดวงอาทิตย์ที่เปรียบเสมือนเป็นองค์ประธานของระบบสุริยะระบบหนึ่งอยู่ ณ ศูนย์กลางของระบบดังกล่าวนี้
ระบบสุริยะระบบนี้ของเรามีองค์ประกอบดังนี้
ดาวเคราะห์และดาวบริวาร ดาวเคราะห์น้อยจำนวนมาก อุกกาบาต ดาวหาง ก๊าซ ฝุ่นอวกาศ และอวกาศหรือปริภูมิ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเรารู้ว่า “โลกของเราเท่านั้นที่มีสิ่งมีชิวิตอาศัยอยู่”
แต่ก็ยังไม่ใช่ข้อสรุปที่แท้จริงอย่างนิรันดรตราบใดที่เรายังไม่อาจไปสำรวจได้อย่างทั่วถึง
แม้แต่เราเคยเชื่อกันมาโดยปราศจากข้อสงสัยว่าดาวยมเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ในระบบสุริยะระบบนี้จนเรียกรวมกันว่า “ดาวนพเคราะห์” ก็ยังมีข้อผิดพลาด
ทั้งนี้เรายอมรับกันแล้วว่าดาวยมนั้นหาใช่ดาวเคระห์ของระบบสุริยะระบบนี้ไม่
อนึ่ง สำหรับผู้อ่านที่เคยมีความรู้เกี่ยวกับกฎโบด-ทิเทียสกฎหนึ่ง (A Bode-Titius law) ย่อมจะเฉลียวใจได้บ้างแล้ว
พ.ศ. 603 ลูเซียนแห่งซาโลมาทา ณ ประเทศกรีซมีจินตนาการอย่างแรงกล้าและได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับยานอวกาศลำหนึ่งที่เดินทางไปดวงจันทร์ได้เป็นผลสำเร็จ
อย่างไรก็ตาม เรื่องทำนองนี้เป็นเพียงเรื่องที่ส่อถึงความเพ้อฝันอย่างเหลวไหลของผู้เขียนจนเกินกว่าที่ใคร ๆ ยอมรับได้ในสมัยนั้น
อีกทั้งคนส่วมากต่างเชื่อกันด้วยความสนิทใจว่าเป็นความคิดที่ไกลสุดกู่จนเกินกว่าความสามารถของมนุษย์โลกจะบันดาลให้เป็นจริงตามเนื้อเรื่องที่กล่าวถึงนั้นได้
เอ็ดเวิร์ด เฮลเป็นผู้หนึ่งที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ที่อยู่ในห้องทดลองในยานอวกาศลำหนึ่ง ๆ การสื่อสารผ่านอวกาศ และดาวเทียมสื่อสารดวงหนึ่ง ๆ
ทั้งนี้นิยายของเฮลที่ตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2412 นั้นเป็นที่รู้กันอย่างแพร่หลาย
แต่ก็คงมีน้อยคนนักที่คิดดังนี้
“วันหนึ่งในอนาคตอันใกล้มนุษย์โลกจะมีความสามารถเช่นนั้นได้”
อนึ่ง เป็นที่อัศจรรย์และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปดังนี้
ชาวจีนเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มซึ่งนำไปสู่การทดลองเกี่ยวกับจรวดลำหนี่ง ๆ และศึกษาประสิทธิภาพอันเนื่องจากแรงขับดันของจรวดลำนั้น ๆ หาใช่ชาวตะวันตกอย่างที่มักเข้าใจกันนั้นแต่ประการใด
จากบันทึกทางประวัติศาสตร์เมื่อ 689 ปีก่อนพุทธศักราชชาวจีนที่ไคฟุงฟูได้ยิงลูกธนูดอกหนึ่ง ๆ ที่ติดบ้องไฟบ้องหนึ่ง ๆ เพื่อจู่โจมชาวมองโกลเลีย
อนึ่ง จนกระทั่งราว ๆ พ.ศ. 1801 ชาวยุโรปจึงมีความรู้เกี่ยวกับบ้องไฟบ้องหนึ่ง ๆ และกรรมวิธีของการขับเคลื่อนตามกระบวนการของดินปืนในบ้องไฟบ้องนั้น ๆ
ประมาณศควรรษที่ 19 นี้เองที่มนุษย์ส่วนใหญ่จึงมีสำนึกดังนี้
มนุษย์โลกน่าจะมีความรู้และมีความสามรถที่มากพอสำหรับการเดินทางออกไปเผชิญกับเทห์ฟ้าชนิดใดชนิดหนึ่งในห้วงอวกาศได้
ทั้งนี้ยานพาหนะยานหนึ่ง ๆ ที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถทะยานขึ้นภายใต้ภาวะแรงโน้มถ่วงแรงหนึ่ง ๆ ของโลกได้ คือ “จรวดลำหนึ่ง ๆ ที่ต้องใช้พลังงานมหาศาล”
โดยที่ต้องประพฤติตามกฎการเคลื่อนที่ข้อ 3 ของนิวตัน
อนึ่ง เซอร์วิลเลียม คองกรีว์บแห่งจักรภพอังกฤษนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ประจักษ์ในสมัยนั้น
โดยท่านได้พัฒนาดินขับเคลื่อนที่ใช้ในจรวดลูกหนึ่ง ๆ ดังที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสงครามนโปเลียนสมัยนั้นนั่นเอง
ใน พ.ศ. 2441 ซิโอลคอว์บสกีครูชาวรัสเซียได้เสนอแนะวิธีสร้างจรวดลำหนึ่ง ๆ โดยใช้กระบวนการของเชื้อเพลิงเหลวที่มีออกซิเจนหลวเป็นองค์ประกอบด้วย
ข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้เองที่ถือว่าเป็นจุดประกายแรกที่ทำให้มนุษยชาติประสบความสำเร็จในการสร้างจรวดลำหนึ่ง ๆ ที่สามารถทะยานขึ้นสู่ห้วงอวกาศโดยที่เอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกแรงหนึ่งได้ในที่สุด
ศาสตราจารย์ฟิสิกส์ ดร. รอเบิร์ต เอช กอดดาร์ดแห่งมหาวิทยาลัยคลาร์กนับได้ว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกการค้นคว้าเกี่ยวกับจรวดและอวกาศของสหรัฐอเมริกา
ดร. กอดดาร์ดและทีมงานได้สร้างจรวดลำแรก ๆ ขึ้น
ทั้งนี้ได้ส่งจรวดเชื้อเพลิงเหลวลำแรกขึ้นเป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2469
ดังนั้น จึงนับว่าเป็นปีเริ่มต้นของวิวัฒนาการของจรวดเชื้อเพลิงเหลว
โดยที่ ณ ครั้งนั้นจรวดเชื้อเพลิงเหลวลำดังกล่าวทะยานขึ้นสูงถึง 184 ฟุตอย่างหน้าตื่นตาและระทีกใจต่อผู้ที่พบเห็น
ดร. เฮอร์แมนน์ ออเบิร์ตแห่งเยอรมันได้ตีพิมพ์บทความเรื่องหนึ่ง คือ “จรวดสู่อวกาศ” ใน พ.ศ. 2466
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับจรวดมีวิวัฒนาการที่ก้าวไปไกลมากอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมัยที่ประเทศเยอรมันปกครองตามระบอบนาซี
ทั้งนี้ได้ทุ่มงบประมาณและสนับสนุนการสร้างเจ๊ตวี 1 และจรวดวี 2 จนประสบความสำเร็จในที่สุด
อนึ่ง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นสหรัฐอเมริกาได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับจรวดวี 2 ของเยอรมันดังกล่าวมาเป็นพื้นฐานความรู้ทางด้านวิวัฒนาการจรวดลำหนึ่ง ๆ ของตน
ธันวาคม พ.ศ. 2491 บรรยากาศแห่งการศึกษาอวกาศเริ่มส่อแววที่สดใส
ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาประกาศดังนี้
สหรัฐอเมริกาวางแผนที่จะส่งดาวเทียมดวงหนึ่ง ๆ ขึ้นโคจรรอบโลก
พ.ศ. 2498 สหรัฐอเมริกาได้เสนอที่จะส่งดาวเทียมเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดวงหนึ่ง ๆ ขึ้นสู่ห้วงอวกาศเพื่อหาข้อมูลต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลาของปีภูมิศาสตร์สากล กล่าวคือ ระหว่าง พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2501
อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาก็ต้องประสบความล้มเหลวในการส่งดาวเทียมดวงหนึ่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศตามเจตนาที่ตั้งไว้
ตรงกันข้าม สหภาพโซเวียตประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมดวงหนึ่งขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกเป็นผลสำเร็จอย่างลับ ๆ
ณ ช่วงเวลานั้นนับว่าสหรัฐฯ ล้าหลังกว่าสหภาพโซเวียตทางด้านอวกาศชนิดไม่เห็นฝุ่น
โดยสรุปเป็นที่ยอมรับกันว่าชาวจีนเป็นผู้ที่มีความรู้ที่เป็นพื้นฐานของจรวดและการออกสู่อวกาศก่อนชนชาติใดในโลกนี้
อนึ่ง ในเบื้องต้นนั้นสหภาพโซเวียตได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการออกสู่อวกาศที่ก้าวไกลกว่าสหรัฐฯ อย่างมาก
สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
https://genphysics.wordpress.com/
19 มกราคม 2554

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s