คลื่น

 

คลื่น
คลื่น (Wave) มีสมบัติพื้นฐานเบื้องต้นที่นิยมเปรียบเทียบกับของอนุภาค (Particle) คือ คลื่นไม่มีมวลเหมือนกับอนุภาค
นอกจากนี้ โดยทั่วไปต่างนึกถึงคลื่นตามลักษณะที่รับรู้โดยสามัญสำนึก
อย่างไรก็ตาม แท้จริงแล้วคลื่นที่เราศึกษากันมีความลึกซึ้งมากกว่านั้น
คลื่นชนิดต่าง ๆ ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปมีดังนี้
1. คลื่นน้ำ (Water wave)
2. คลื่นแสง (Light wave)
3. คลื่นเสียง (Sound wave)
4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave)

อนึ่ง เราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นอย่างกว้าง ๆ 2 วิธีดังนี้
1. การจำแนกตามลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นดังนี้
ก. คลื่นตามขวาง (Transverse wave) เป็นดังนี้
กล่าวคือ คลื่นชนิดหนึ่ง ๆ ที่อนุภาคต่าง ๆ ของตัวกลางหรือปริมาณตัวหนึ่ง ๆ ที่เป็นสมบัติเฉพาะตัวเปลี่ยนแปลงตามทิศทางหนึ่ง ๆ ซึ่งย่อมขวางกับทิศทางการแผ่หรือการเคลื่อนที่ของคลื่นชนิดต่าง ๆ เหล่านั้น
เช่น คลื่นเส้นเชือก คลื่นน้ำ (ดังที่คิดกันอย่างผิวเผิน) และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ข. คลื่นตามยาว (Longitudinal wave) เป็นดังนี้
กล่าวคือ คลื่นชนิดหนึ่ง ๆ ที่อนุภาคของตัวกลางของคลื่นชนิดนั้น ๆ สั่นไปและมาตามแนวทางแนวหนึ่ง ๆ ที่ขนานกับแนวทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแนวหนึ่ง
เช่น คลื่นเสียง
ทั้งนี้คลื่นตามยาวคลื่นหนึ่ง ๆ เป็นคลื่นกล (Mechanical wave) ด้วย
2. การจำแนกตามสมบัติที่เกี่ยวกับตัวกลางดังนี้
ก. คลื่นกลมีสมบัติดังนี้
กล่าวคือ คลื่นชนิดหนึ่ง ๆ ที่มีตัวกลางสำหรับการเคลื่อนที่หรือการแผ่ของคลื่นชนิดนั้น ๆ
เช่น คลื่นน้ำ คลื่นเสียง และคลื่นเส้นเชือก
ข. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีสมบัติดังนี้
กล่าวคือ คลื่นชนิดต่าง ๆ ที่แผ่ได้แม้แต่ในปริภูมิอิสระ
ทั้งนี้คลื่นแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
อนึ่ง อัตราเร็วคลื่นของคลื่นแสงในปริภูมิอิสระแห่งหนึ่งเป็นดังนี้
กล่าวคือ ประมาณ 300 ล้านเมตรต่อวินาที

อนึ่ง ณ ที่นี้ผู้เขียนต้องการกล่าวนำเพียงง่าย ๆ เท่านั้น
ดังนั้น ผู้อ่านคนที่สนในใจมากกว่านี้ก็จะสามารถหาอ่านได้จากหนังสือฟิสิกส์พื้นฐานทั่วไป
สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
https://genphysics.wordpress.com/
16 มกราคม 2554

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s