แสงเชิงท้ศน์

แสงเชิงทัศน์
ณ ที่นี้จะขอกล่าวถึงทัศนคติเกี่ยวกับแสงโดยสังเขปดังนี้
1. เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) มีความคิดดังนี้
กล่าวคือ แสงเป็นอนุภาคชนิดหนึ่ง
ทั้งนี้นิวตันเสนอทฤษฎีอนุภาคของแสงทฤษฎีหนึ่ง (A particle theory of light) และสนับสนุนทฤษฎีดังกล่าวถึงการทดลองเกี่ยวกับสมบัติของแสงดังนี้
ก. การสะท้อนของแสง (Reflection of light)
ข. การหักเหของแสง (Refraction of light)
อนึ่ง ในสมัยนั้นกล่าวสรุปเกี่ยวกับแสงดังนี้
“แสง คือ ลำอนุภาคลำหนึ่งที่หลุดออกมาจากแหล่งต้นทางแหล่งหนึ่ง”
2. คริสเตียน ฮอยเกนส์ (Christian Huygens) มีความคิดดังนี้
กล่าวคือ แสงเป็นคลื่นชนิดหนึ่ง
ทั้งนี้ฮอยเกนส์ได้เสนอทฤษฎีคลื่นของแสงทฤษฎีหนึ่ง (A wave theory of light) ที่สามารถอธิบายการสะท้อนและการหักเหของแสงได้เช่นเดียวกัน
3. ทอมัส ยัง (Thomas Young) สามารถทดลองสมบัติเชิงคลื่นของแสงดังนี้
ก. การแทรกสอดของแสง (Interference of light)
ข. การเลี้ยวเบนของแสง (Diffraction of light)
ทั้งนี้แสงเชิงอนุภาคไม่แสดงสมบัติของแสง 2 ประการดังกล่าว
4. เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell) มีความคิดดังนี้
กล่าวคือ แสงเป็นคลื่นชนิดหนึ่ง
ทั้งนี้แมกซ์เวลล์เองได้ประมวลจากความหมายเชิงทฤษฎีดังนี้
กล่าวคือ แสงเป็นคลื่นชนิดหนึ่งในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic waves)

5. แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) มีความคิดดังนี้
กล่าวคือ แสงเป็นลำของอนุภาคลำหนึ่งที่เรียกว่า โฟตอน (Photon)
ดังนั้น จึงเป็นการสนับสนุนทฤษฎีอนุภาคของแสงทฤษฎีหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้ เราจึงนิยมกล่าวถึงสมบัติของแสงเชิงอิงธรรมชาติตามลักษณะของการผสมผสานระหว่างคลื่นและอนุภาคดังนี้
กล่าวคือ ทวิภาวะของแสง (Duality of light)
ทั้งนี้สุดแต่ว่า สมบัติคล้ายอนุภาค (Particle-like property) ประการหนึ่งหรือสมบัติคล้ายคลื่น (Wave-like property) อีกประการหนึ่งซึ่งสอดคล้องกันกับพฤติกรรมของแสงตามปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ
ผู้เขียนใคร่แสดงความคิดเห็นประกอบไว้ ณ ที่นี้ดังนี้
โดยทั่วไปเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า “ผู้อ่านทุกคนต้องคิดอยู่เสมอว่าเรานั้นสัมผัสกับแสงมาตั้งแต่เกิดและในการศึกษาเราย่อมเข้าใจแสงเป็นอย่างดี”
ตรงกันข้าม ผู้เขียนใคร่เสนอแนะว่า “ทั้ง ๆ ที่เราคุ้นเคยกับแสงมาตั้งแต่เกิดก็จริงอยู่ แต่เรายังไม่สามารถระบุให้ตายตัวได้เลยว่าแสงนั้นเป็นอนุภาคหรือคลื่น”
ทั้งนี้เราต่างกล่าวถึงแสงอย่างไม่กระจ่างดังที่กล่าวแล้วนั้นย่อมเป็นสื่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการเข้าถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของแสง
ดังนั้น เราจึงสามารถกล่าวอย่างเต็มปากดังนี้
“เราไม่เข้าใจแสงในธรรมชาติอย่าถ่องแท้นั่นเอง”

สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
https://genphysics.wordpress.com/
14 มกราคม 2554

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s