วันสิ้นโลก

วันสิ้นโลก
วันสิ้นโลกโศกสลดรันทดใจ
คนทั้งหลายหวั่นไหวใคร่ถามหา
เป็นไปได้แค่ไหนใคร่บอกมา
อนิจจาครานี้อยากชี้แจง

หลายต่อหลายครั้งที่มีคนใดคนหนึ่งรู้ว่า ผู้เขียนเคยศึกษาทางดาราศาสตร์
กลุ่มคน 2 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มหนึ่งพูดถึง คือ ค.ศ. 2012 หรือ พ.ศ. 2555
2. อีกกลุ่มหนึ่งพูดถึง คือ ค.ศ. 2112 หรือ พ.ศ. 2655
ทั้งนี้กลุ่มคน 2 กลุ่มนี้ถามตรงกันราวกับนัดกันมาดังนี้
“อาจารย์ตอนนั้นเป็นวันสิ้นโลกหรือไม่”
อนึ่ง ช่วงเวลาที่ต่างกันแต่มีคำถามที่ตรงกัน คือ 100 ปี
ถ้าเป็นกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่หวั่นวิตกมากอย่างยิ่งทั้งนี้ ณ ขณะนี้กำลังจะสิ้นปี ค.ศ. 2010 หรือ พ.ศ. 2553 ในอีกไม่กี่วันนี้แล้ว
ดังนั้น ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็เพียงประมาณ 2 ปีเท่านั้น
น่าตกใจอย่างยิ่งถ้าโลกจะต้องสิ้นสลายไปในวันใดวันหนึ่งของช่วงเวลานี้
แม้แต่ผู้เขียนที่ตอนนี้มีอายุเกือบ ๆ จะเต็ม 73 ปีก็อดที่จะหวั่นไหวไปด้วยไม่ได้
เพราะผู้เขียนยังคิดว่า ตัวเองคงจะยังไม่ตายในเร็ววันนี้
(ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่มีใครรู้ถึงวันตายของตัวเอง)
ส่วนกลุ่มที่ 2 กลุ่มนั้นก็คงยังไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับตัวเองนัก
เพราะช่วงเวลาที่กล่าวถึงนั้นอีกตั้ง 100 ปี
(โดยที่คนกลุ่มนี้น่าจะไม่มีอายุที่ยืนยาวถึงปานนั้น)
อย่างไรก็ตาม เรามาพิจารณาร่วมกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าดังนี้
1. โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 3 ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 150 ล้านกิโลเมตรนับต่อจากดาวพุธดวงหนึ่งและดาวศุกร์อีกดวงหนึ่ง
อนึ่ง โลกของเราก็โคจรอยู่ในวงโคจรวงหนึ่ง ๆ รอบดวงอาทิตย์มาเช่นนี้อย่างยาวนาน
จึงไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันจนถึงขั้นวันสิ้นโลก
ผู้เขียนเชื่อว่า คงไม่ใช่การบังเอิญที่โลกของเราอยู่ในสภาวะอันเหมาะสมระดับหนึ่งที่สิ่งมีชีวิตหนึ่ง ๆ สามารถดำรงอยู่ได้
โดยมีองค์ประกอบหลัก ๆ พื้นฐานดังนี้
อากาศ น้ำ อุณหภูมิ อาหาร และพลังงาน
อนึ่ง ถึงแม้ว่า มนุษย์ได้รับผลกระทบหลาย ๆ ด้านด้วยการกระทำของเรา
แต่เชื่อว่า มนุษย์ก็สามารถพยายามหาทางออกได้ในที่สุด
ดังนั้น องค์ประกอบหลัก ๆ พื้นฐานต่าง ๆ ดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ได้
2. ดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะระบบนี้มีสมบัติโดยประมาณดังนี้
ก. เป็นดาวฤกษ์สีเหลืองดวงหนึ่ง
ข. มีขนาดปานกลาง
ค. มีอายุปานกลาง
ง. ดวงอาทิตย์ให้พลังงานในรูปแบบของการหลอมนิวเคลียสรูปแบบหนึ่งของนิวเคลียสไฮโดรเจนแล้วมีมวลส่วนพร่องเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน
โดยโลกก็ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มาตลอดเวลา
อีกทั้งดวงอาทิตย์ก็ยังมีธาตุไฮโดรเจนอยู่อีกมากนัก
จ. ดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
แต่ที่ผ่านมาโลกก็ยังรับผลกระทบได้
โดยที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อย
ฉ. ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งในจำนวนแสนล้านดวงของดาวฤกษ์ในดาราจักรทางช้างเผือกระบบนี้
ดังนั้น ถ้ากล่าวถึงเชิงสถิติโอกาสที่ดวงอาทิตย์จะระเบิดช่างน้อยนิดจนเรานั้นไม่ควรคำนึงถีง
3. เทห์ฟ้าอื่น ๆ เช่น อุกกาบาต
ผู้เขียนจะไม่กล่าวถึง ณ ที่นี้
4. โลกของเราร้อนขึ้น ๆ ตามที่เชื่อกันดังนี้
ชั้นบรรยากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการกระทำของมนุษย์เอง
ทั้งนี้รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้ามาสู่โลกแล้ว
บรรยากาศของโลกนี่แหละที่เป็นตัวกีดกั้นไม่ให้รังสีความร้อนนั้นผ่านออกไป
รังสีความร้อนจึงสะท้อนกลับมาสู่โลกวันแล้ววันเล่า
ดังนั้น เราจึงต้องคำนึงถึงการกระทำของมนุษย์เองนี่แหละ
ถ้าเราปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไป ๆ เราจะต้องเผชิญสิ่งที่ไม่พึงปรารถนายิ่ง ๆ ขึ้น
อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น ๆ จนสุดที่จะทนได้
อากาศที่จะหายใจอาจจะแปรสภาพไป
น้ำอาจจะมีมากจนท่วมโลก
อาหารจะขาดแคลน
พลังงานก็จะลดลง ๆ ทั้ง ๆ ที่เราจะพยายามแสวงหาแหล่งของพลังงานแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย
มนุษย์จะเริ่มทำลายล้างกันเอง
ประเทศที่ด้อยกว่าในทุก ๆ ด้านก็จะสิ้นไป ๆ
อย่างไรก็ตาม โดยองค์รวมแล้วประเทศที่เจริญทั้งหลายที่เคยเอาเปรียบประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าก็จะอยู่ไม่ได้
นั่นแหละวันสิ้นโลกคงจะต้องมาถึงสักวันหนึ่งจนได้
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีความเชื่อว่า สาระร้าย ๆ ตอนท้าย ๆ สาระดังกล่าวจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นถ้ามนุษย์ต่างตระหนักว่า ทุกคน คือ มนฺษย์โลกเช่นเดียวกัน
ณ ที่นี้ขอสรุปดังนี้
คนไทยต้องเริ่มต้นคิดและปฏิบัติต่อคนไทยด้วยกันอย่างเท่าเทียมกัน
อีกทั้งมีความรัก ความสามัคคี และมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก
โดยไม่เห็นแต่ตนเองเพียงผู้ดียว
หาไม่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงวันสิ้นโลกกัน
ตรงกันข้าม เราต้องพูดถึงวันสิ้นคนไทยและวันสิ้นประเทศไทย
ปรารถนาดีจากใจจริง
สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
https://genphysics.wordpress.com/
18 ธันวาคม 2553

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s