คู่ไม่แฝด

คู่ไม่แฝด
เธอกับฉันคู่กันฝันก่อนนี้
น้องกับพี่คู่กันนั่นไฉน
ดำกับขาวคู่กันว่ากันไป
ศูนย์นั้นไซร้ให้คู่หนึ่งจึงงงงวย
โลกของเราเจ้ามีคู่ฟังดูแปลก
เราจำแนกแยกไว้คล้ายไม่สวย
อยากรู้จริงสิ่งนี้ที่งงงวย
รับรู้ด้วยบทความตามนี้เอย

คนจำนวนหนึ่งเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพจะมีเป็นคู่
ทั้งนี้อาจจะเป็นคู่แฝดที่คิดกันว่าเหมือนกัน แต่ก็ยังมีส่วนที่แตกต่างอยู่บ้าง หรือแม้แต่คู่ไม่แฝดดังที่เราจะกล่าวถึง ณ ที่นี้มีอยู่ค่อนข้างมาก
โดยที่อาจจะคู่ไม่แฝดที่คล้ายกัน
คู่ไม่แฝดที่มีความเหมือนที่แตกต่าง
คู่ไม่แฝดที่แตกต่าง
หรือคู่ไม่แฝดที่ตรงกันข้ามดังนี้
ผู้อ่านคนใดคนหนึ่งจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม
แต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งเชื่อว่า เอกภพ (Universe) ก็มีคู่ที่ไม่แฝด คือ ปฏิเอกภพ (Anti-Universe)
คู่ไม่แฝดของโลก (Earth) คือ ปฏิโลก (Anti-Earth)
คู่ไม่แฝดของระบบสุริยะระบบหนึ่ง (A Solar System) คือ ปฏิระบบสุริยะอีกระบบหนึ่ง (An Anti-Solar System)
สสาร (Matter) มีคู่ไม่แฝด คือ ปฏิสสาร (Anti-Matter)
อนุภาคตัวหนึ่ง (A Particle) มีคู่ไม่แฝดตัวหนึ่ง คือ ปฏิอนุภาคตัวหนึ่ง (An Anti-Particle)
ควาร์กตัวหนึ่ง (A Quark) ที่เรารู้จักได้โดยยากนั้นเป็นกระจุกหนึ่งของอนุภาคมูลฐานแท้จริงก็มีปฏิควาร์กหรือแอนติควาร์กตัวหนึ่ง (An Anti-Quark) ด้วย
อ่านแล้วก็น่าขันในความคิดของคนที่ช่างค้นคว้า ช่างสืบเสาะ และช่างคิดนะ
อย่างไรก็ตาม คนเหล่านั้นหาได้คิดกันอย่างเพ้อฝันโดยไม่มีสิ่งอ้างอิงและไม่มีสิ่งที่จะสามารถเปรียบเทียบได้เลยก็หาไม่
ความรู้เบื้องต้นแต่ลึกซึ้งตามที่เราค้นพบบางประการเป็นดังนี้
อนุภาคประจุไฟฟ้าบวก คือ โปรตอนตัวหนึ่ง (A Proton) มีอนุภาคประจุไฟฟ้าลบ คือ อิเล็กตรอนตัวหนึ่ง (An Electron) ซึ่งมีค่าของประจุไฟฟ้าเท่ากัน
แต่โปรตอนตัวหนึ่งมีมวลประมาณ 1,000 เท่าของอิเล็กตรอน 1 ตัว
อีกทั้งยังพบว่า ทั้งโปรตอนตัวหนึ่งและอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งต่างก็มีคู่ไม่แฝดของตัวเองอีกต่างหากดังนี้
โปรตอนตัวหนึ่งมีปฏิโปรตอนตัวกนึ่ง (An Anti-Proton) เป็นคู่ไม่แฝด
อิเล็กตรอนตัวหนึ่งมีคู่ไม่แฝดตัวหนึ่ง คือ โพซิตรอนตัวหนึ่ง (A Positron) หรือที่รู้จักกันในนามอิเล็กตรอนบวกตัวหนึ่ง (A Positive Electron)
ผู้เขียนเพิ่งเริ่มกล่าวถึงตัวอย่างคู่ไม่แฝดของโปรตอนตัวหนึ่งกับอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งเพียงคู่เดียว
ณ ขณะนี้เป็นไปได้ว่า ผู้อ่านบางคนเริ่มที่จะงง ๆ ต่อสาระทางวิชาการกันแล้ว
ผู้เขียนจึงใคร่กล่าวถึงคู่ไม่แฝดในลักษณะอื่น ๆ บ้าง
ก่อนที่ผู้อ่านจะเลิกสนใจเรื่องคู่ไม่แฝดนี้ซะก่อนดังนี้
ผู้อ่านอาจจะไม่เชื่อว่า เราทุกคนก็มีคู่แฝดที่ไม่เหมือนด้วยเช่นกัน โดยคู่แฝดที่ไม่เหมือนของแต่ละคนตามที่จะกล่าวถึงนี้บางคนอาจจะเคยคิดมาเสมอว่า เป็นเสมือนตัวแทนของตัวเองโดยที่คิดว่าเหมือนตัวเองทุกประการ
ณ ที่นี้ผู้เขียนกำลังจะกล่าวถึงภาพ (Image) ของแต่ละคนในกระจกเงาราบบานหนึ่งนั่นเอง
แท้จริงแล้วภาพของเราที่ปรากฏอยู่ทางส่วนข้างหลังกระจกเงาราบบานหนึ่งนั้น ย่อมจัดอยู่ในประเภทคู่ไม่แฝดในลักษณะที่ตรงกันข้ามตามข้อกำหนดของผู้เขียนนี้
ทั้งนี้ภาพของเราดังกล่าวนั้นจะมีลักษณะที่กลับซ้ายและขวากับของตัวเราทั้งสิ้น ดังที่เรียกว่า การกลับข้าง (Lateral Inversion)
ดังเช่น ถ้าเรายกมือข้างซ้ายภาพก็จะล้อเลียนเราโดยยกมือข้างขวา
หรือแม้แต่ว่าเรามีไฝเม็ดโตเม็ดหนึ่งที่ริมฝีปากข้างขวาภาพของเราในกระจกเงาราบบานนั้นก็จะมีไฝเม็ดโตเม็ดหนึ่งที่ริมฝีปากข้างซ้าย
ภาพของเราดังกล่าวนี้ ปรากฏทุกอย่างที่กลับซ้ายและขวากับของตัวเราเช่นนี้ ดังนั้น เราจะคิดว่า ภาพนั้น คือ ตัวของเราอีกหรือ
ในโลกนี้มีคู่ที่ไม่แฝดจำนวนมากลักษณะหนึ่ง คือ คู่ที่ไม่แฝดเชิงเพศ
ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ต่าง ๆ ล้วนต่างก็เข้าข่ายกรณีนี้ทั้งนั้น
เพราะทั้งคนและสัตว์ต่างก็มีเพศชายและเพศหญิงคู่กัน
ธรรมชาติยังกำหนดคู่ไม่แฝดให้กับสิ่งต่าง ๆ อีก เช่น
กรณีของสีดำกับสีขาวและความสว่างกับความมืด
กรณีนี้เกี่ยวข้องวิชาแสงทางฟิสิกส์
หากแต่เราไม่มีวิชาไม่แสงซึ่งควรจะเป็นคู่วิชาไม่แฝด
นอกจากนี้ เราจะกล่าวถึงความสว่างในวิชาแสงโดยไม่กล่าวถึงความมืดเลย
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ถ้าแห่งใดแห่งหนึ่งมืดเราก็ถือว่าแห่งนั้นไม่มีแสงหรือมีแสงค่อนข้างจะน้อย ๆ ก็เป็นได้
เราจึงกล่าวว่า แสงเคลื่อนที่หรือแผ่อยู่ในบริเวณแห่งหนึ่ง ๆ
กรณีร้อนกับเย็น
กรณีนี้ก็คล้าย ๆ กับกรณีของความสว่างกับความมืดเช่นกัน
เพราะว่าเราก็จะกล่าวถึงอุณหภูมิที่บ่งบอกถึงระดับของความร้อน
และกล่าวถึงปริมาณความร้อนในรูปของพลังงานความร้อนที่มีหน่วยเป็นจูลในวิชาความร้อนโดยไม่มีวิชาความเย็น
เราคงคิดในทำนองเดียวกันว่า ความเย็น คือ ความร้อนที่น้อย ๆ
ดังนั้น เราจึงกล่าวกันดังนี้
“พลังงานความร้อนถ่ายโอนจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งฉะนี้”
สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
17 ธันวาคม 2553

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s