โลกของเรา

 

 

โลกของเรา

โลกเรานี้ถิ่นที่มีชีวิต
ใช่น้อยนิดกว้างใหญ่แลไพศาล
รูปทรงกลมสมส่วนอ้วนประมาณ
อายุผ่านกาลนั้นพันล้านปี
โลกเราหรือคือหนึ่งซึ่งดาวเคราะห์
ห่างพอเหมาะเฉพาะแหล่งแห่งแสงสี
สุริยันผันพลังอย่างพอดี
ถึงได้มีชีวาอยู่คู่โลกา

โลก (The Earth) ที่เราอาศัยนี้เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งของระบบสุริยะระบบหนึ่ง (A Solar System) โดยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ (The Sun) เป็นดวงที่ 3 นับต่อจากดาวพุธ (Mercury) ดวงหนึ่งและดาวศุกร์ (Venus) อีกดวงหนึ่ง
ทั้งนี้ระยะห่างดังกล่าว คือ 1 หน่วยดาราศาสตร์หรือประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร
โลกมีลักษณะเป็นทรงกลมก้อนหนึ่งซึ่งมีค่ารัศมีที่เส้นศูนย์สูตรประมาณ 6,400 กิโลเมตร มีเส้นรอบวงวงหนึ่งที่เป็นเส้นศูนย์สูตรยาวประมาณ 4 หมื่นกิโลเมตร และมีปริมาตรประมาณ 1 ล้านล้านลูกบาศก์กิโลเมตร
โลกซึ่งมีค่ามวลประมาณ 6 ล้านล้านล้านล้านกิโลกรัมมีค่าความหนาแน่นมวลเชิงปริมาตรโดยเฉลี่ยประมาณ 5.5 เท่าของน้ำและมีขนาดความโน้มถ่วง ณ ผิวประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีต่อวินาที
ทั้งนี้โลกของเรามีอายุประมาณ 4,500 ล้านปี
ข้อมูลสำคัญบางประการซึ่งผู้เขียนอ้างประกอบไว้นี้ก็ควรที่จะมีประโยชน์บ้างสำหรับผู้อ่านหลายคน ส่วนผู้อ่านบางคนซึ่งยังไม่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วละเลยไปก็ไม่น่าจะมีผลเสียแต่ประการใด
อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้อ่านบางคนต้องการรู้ข้อมูลเหล่านี้บ้างในโอกาสต่อไป หรือในกรณีที่ผู้เขียนอ้างถึงก็อาจจะสามารถกลับมาศึกษาได้เช่นกัน

สิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้ชีวิตของเราทุกคนดำรงอยู่ได้นั้นมีอะไรบ้าง
ผู้เขียนเริ่มต้นด้วยคำถามเช่นนี้
เพราะเชื่อว่า น้อยคนนักที่จะคิดถึงและสนใจอย่างจริงจังต่อสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
ทั้งนี้นอกจากเพียงแต่ได้ยินหรือได้รับรู้กันมาอย่างผิวเผินบ้างว่า ปัจจัย 4 อย่างของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาเป็นดังนี้
1. จีวรที่เป็นเครื่องนุ่งห่ม
2. บิณฑบาตที่สื่อความหมายถึงอาหาร
3. เสนาสนะซึ่ง คือ ที่อยู่อาศัย
4. คิลานเภสัชที่บ่งบอกถึงยา
อย่างไรก็ตาม ณ ที่นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงในลักษณะที่เป็นอยู่กันในชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่ได้อิงในตำราแต่เพียงอย่างเดียว
ผู้อ่านโปรดช่วยสำรวจไปพร้อม ๆ กันกับผู้เขียนอีกทางหนึ่งด้วยดังนี้
1. อากาศ
ตามทัศนของผู้เขียนอากาศที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตของมนุษย์น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญสุด ถ้าเราปราศจากอากาศบริสุทธิ์และเหมาะสมในช่วงเวลาไม่นานนักเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
คำว่า “บริสุทธิ์นี้” ผู้เขียนคงจะไม่ต้องขยายความไปมากกว่าที่จะบอกว่าไม่ควรมีแก๊สพิษที่เกินกว่าชีวิตจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้
สำหรับคำว่า “เหมาะสมนี้” ผู้เขียนได้กล่าวขึ้นมาประกอบสาระ ณ ที่นี้ โดยสื่อว่า อากาศที่เราหายใจจะต้องมีแก๊สออกซิเจนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายของเรา
ทั้งนี้ในอากาศปกติของโลกจะมีแก๊สออกซิเจนประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์และมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ที่เป็นสัดส่วนที่ร่างกายของเราพอรับได้ อีกทั้งต้นไม้ยังมีพฤติกรรมในการเสริมสร้างแก๊สออกซิเจนตอนเวลากลางวันซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนดี แต่จะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราไม่ต้องการในเวลากลางคืนด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญ คือ มนุษย์ควรที่จะลดจำนวนแก๊สพิษ เช่น แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เป็นผลจากการเผาไหม้ในการทำงานของเครื่องยนต์ดังที่ใช้กันมากตามชุมชนคนเมือง หรือแม้แต่แก๊สมีเทนที่เป็นผลเสียจากการเกษตรนอกฤดูกาล เช่น การทำนาปลังที่ฝืนต่อกระบวนการของธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่อยากมองข้ามความสำคัญของบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกของเราอยู่โดยรอบหลาย ๆ ชั้นที่มีค่าความหนาแน่นลดหลั่นกันตามความสูงจากผิวโลก
อีกทั้งมีพฤติกรรมเชิงธรรมชาติอย่างเหมาะสมที่เราสามารถศึกษาและอธิบายเชิงวิชาการได้ด้วย

ขอย้ำว่า บรรยากาศที่หุ้มห่อโลกของเรานี้มีประโยชน์ต่อเราอย่างมาก โดยเราไม่ควรจะมองข้าม
ถ้าโลกของเราปราศจากบรรยากาศโลกพลังงานแสงอาทิตย์จะเผาโลกในเวลาอันสั้นอย่างยิ่ง
ถึงกระนั้น ณ บรรยากาศส่วนบนอุณหภูมิของบริเวณหนึ่งซึ่งรับแสงอาทิตย์กับอีกบริเวณหนึ่งที่อยู่ตรงกันข้ามอาจจะต่างกันมากถึง 400 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้อุณหภูมิของบริเวณหนึ่งซึ่งรับแสงอาทิตย์อาจจะสูงถึง 2 เท่าของอุณหภูมิจุดเดือดของน้ำที่ 100 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิของอีกบริเวณหนึ่งที่อยู่ตรงกันข้าม ก็อาจจะต่ำประมาณที่ค่าติดลบ 200 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ต่ำมากจนสุดที่เราจะคาดคิดได้
2. น้ำ
ร่างกายของเรานี้มีน้ำเป็นองค์ประกอบและต้องยอมรับกันว่า น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของเราในแต่ละวัน
ทั้งนี้น้ำจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่าอาหาร
เพราะว่าเราสามารถอดอาหารได้นานกว่าที่เราจะไม่ดื่มน้ำเลย
โลกเป็นดาวเคราะห์หนึ่งและดวงเดียวเท่านั้นของระบบสุริยะระบบหนึ่งซึ่งมีน้ำในสถานะของเหลวดังที่เรามักเรียกกันสั้น ๆ ว่าน้ำนี้
ทั้งนี้น้ำยังอยู่ในอีก 2 สถานะ คือ น้ำแข็งที่เป็นของแข็งสถานะหนึ่งและแก๊สที่อยู่ในรูปของไอน้ำอีกสถานะหนึ่ง
เราแทบไม่น่าเชื่อว่า ผิวโลกของเรานี้มีน้ำปกคลุมอยู่มากกว่า 2 ใน 3 ส่วน โดยจะมากถึงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์
อย่างไรก็ตาม เราต้องตระหนักว่าบริเวณแหล่งน้ำบนผิวโลกซึ่งเราได้กล่าวถึงนี้ บริเวณส่วนใหญ่ คือ ทะเลกับมหาสมุทรและบริเวณน้ำแข็ง ณ ขั้วโลกทั้งสอง
ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องคำนึงถึงน้ำที่เราใช้อุปโภคและบริโภค
ปรากฏว่าหลาย ๆ แห่งบนโลกมีน้ำอุดมสมบูรณ์จนในบางครั้งก็เกิดอุทกภัย แต่อีกหลาย ๆ แห่งก็ยังขาดแคลนน้ำ
นัยว่าเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม
3. อาหาร
โดยทั่วไปแล้วเรามักคิดว่า อาหารเป็นสิ่งจำเป็นลำดับแรกต่อการดำรงชีวิตของเรา แต่ผู้เขียนก็จัดไว้ลำดับที่ 3
อีกทั้งร่างกายของเรายังต้องการอาหารที่หลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการ ถ้าเรานึกถึงประชากรของโลกในส่วนที่กำลังขาดแคลนอาหารอย่างมาก
เราก็อาจจะตระหนักว่า เราบริโภคจนเกินความจำเป็นของร่างกายจนกลายเป็นคนอ้วนที่สะสมโรคชนิดต่าง ๆ ไว้ในตัวของเรา
4. ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยตามที่ผู้เขียนกล่าวถึง ณ ที่นี้ ควรจะมีความเหมาะสมซึ่งพอดีพองาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเราสามารถลดสิ่งอำนวยความสะดวกหลายชนิดที่เข้าข่ายว่า เป็นการรังแกธรรมชาติจนเกินความพอดีพอควร
เช่น อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ๆ ที่บริโภคพลังงานจำนวนมาก
ในที่สุด ความสมดุลที่โลกมีอาจจะสิ้นสุดลงในเวลาก่อนอันควรก็เป็นได้
5. เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องนุ่งห่มที่มีความหมายดังชื่อที่กล่าวถึงนี้ควรเป็นเพียงเครื่องปกปิดร่างกายอย่างเหมาะสมกับสถานที่ สภาวะ และโอกาสโดยมีสิ่งปรุงแต่งตามสมควร
ทั้งนี้อาจจะรวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ตามควรด้วย
6. ยา
ยาที่ผู้เขียนบ่งบอกถึงยารักษาโรค มิใช่ยาชนิดอื่น ๆ ที่อาศัยแต่ชื่อเพียงเพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกที่ดีขึ้นบ้างเท่านั้น เช่น ยาเสพติด
ทั้งนี้เราต้องระบุว่า สิ่งเสพติดซึ่งให้โทษน่าจะเหมาะสมกว่า
จุดประสงค์หลักประการหนึ่งที่ผู้เขียนกล่าวไว้ในลักษณะนี้ คือ ผู้เขียนอยากจะบอกให้รับรู้ว่า สิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายเหล่านี้ หรือว่าจะมีสิ่งอื่น ๆ อีกซึ่งเราต่างต้องการเพื่อการดำรงชีวิตล้วนแต่มีอยู่คู่กับโลกของเราซึ่งธรรมชาติได้มอบให้กับเราอย่างพอเพียง
เราจึงควรบริโภคอย่างเหมาะสมโดยพยายามรักษาความสมดุลของธรรมชาติไว้เป็นที่สุด
มิฉะนั้น ในอนาคตจะไม่มีดาวเคราะห์ที่อุดมสมบูรณ์ คือ โลกของเราในระบบสุริยะระบบนี้ปรากฏอยู่ในเอกภพของเราที่เราเองก็ยังมีความรู้เพียงน้อยนิดเทียบกับขอบเขตของเอกภพนี้อีกต่อไป

สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
8 ธันวาคม 2553

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s