ตายผ่อนส่ง

 

 

 

ตายผ่อนส่ง

ค่อยค่อยตายกายข้าฯเพรานี้
เจ้ารังสีมีมากหลากเหลือหลาย
รังสีเอกซ์เฉกนี้ที่บรรยาย
อีกขยายไปแกมมาว่ารุนแรง
คอสมิกหลีกห่างอย่างลำบาก
เพราะมาจากแดนไกลร้ายกว่าแสง
แม้การกินจากดินนี้ที่รุนแรง
หากเติมแต่งแหล่งใหม่หรือคือนิวเคลียร์

อนาคตอันใกล้ในช่วงเวลาประมาณทศวรรษเดียวเท่านั้นเราอาจจะภูมิใจกันทั่วทุกคน เพราะมีแนวโน้มว่า ประเทศไทยจะเป็นอีกประเทศหนึ่งในโลกที่จะมีแหล่งของพลังงานชนิดหนึ่งที่ถือได้ว่า “สะอาดและทันสมัย”
อีกทั้งยังสื่อให้รู้ว่า ประเทศไทยก็มีความสามารถเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่นับว่าไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่น ๆ ที่ต่างพัฒนาแล้วทั้งหลาย
นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยเพิ่มบารมีทางการทหารไปพร้อม ๆ กันด้วย
ทั้งนี้แหล่งของพลังงานชนิดนี้ คือ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงหนึ่งที่ผลิตพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งมีส่วนแปรรูปไปอยู่ในลักษณะของพลังงานไฟฟ้าที่เราสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ละแห่งจะมีประโยชน์อย่างมาก
แต่ก็มีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายอย่างฉับพลันและรุนแรงขึ้นได้เสมอ
หากว่าเรานั้นยังด้อยประสิทธิภาพในการดูแลและรักษาบำรุงอย่างถูกต้องอยู่เสมอ โดยเปรียบประหนึ่งของหวานที่แฝงไว้ด้วยยาพิษฉะนั้น
เราทุกคนต่างตายผ่อนส่งไปในแต่ละวัน
ผู้อ่านอาจจะยอมรับว่า เป็นจริงตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้นี้
หากว่าผู้อ่านได้อ่านเรื่องนี้จนจบและอาจจะเพียงนึกหวั่นวิตกบ้างก็ได้
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนปรารถนาเพียงแต่อยากให้เราทุกคนได้ตื่นขึ้นมาตระหนักและรับรู้ถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกกันดังนี้
กล่าวคือ รังสีภูมิหลัง (Background Radiation) ซึ่งก็มีอยู่รอบ ๆ ตัวเราและเราได้รับกันอยู่ทุก ๆ วัน
โดยที่ผู้เขียนไม่ต้องการให้คนใดต้องตื่นตระหนกกับสิ่งนี้จนเกินความพอเพียง เพราะว่าถึงอย่างไรเราก็ได้รับกันมาแล้วอยู่เสมอ
โดยที่เราทุกคนก็ยังสบายดีกันอยู่นั่นเองและคงจะต้องได้รับอีกต่อไป
โดยอาจจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ด้วยซ้ำไป

รังสีเอกซ์ (X-Rays) เป็นรังสีชนิดหนึ่งซึ่งเราทุกคนต่างก็ได้รับกันมาอันเนื่องจากการรักษาพยาบาล
ทั้งนี้จะมากหรือน้อยกว่ากันก็ย่อมขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละคน
เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งที่ได้ทำงานเกี่ยวกับรังสีซึ่งรวมทั้งแพทย์รังสีคนหนึ่ง ๆ ย่อมจะต้องมีวิธีป้องกันอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยไม่ควรตั้งอยู่บนความประมาท

รังสีคอสมิก (Cosmic Rays) เป็นรังสีชนิดหนึ่งซึ่งมาจากนอกโลกจากปริภูมิ (Space) ที่ห่างไกลและอาจจะมาจากดวงอาทิตย์ด้วย
รังสีชนิดนี้คนทั่วไปก็อาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อเลยด้วยซ้ำไป แต่ก็เป็นรังสีที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงวิชาการของทางฟิสิกส์

ทั้งนี้รังสีคอสมิกเป็นรังสีชนิดหนึ่งซึ่งมีพลังงานสูง โดยที่จำนวนหนึ่งนั้นเป็นอนุภาคประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอน (Proton) อิเล็กตรอน (Electron) และรวมทั้งอนุภาคแอลฟา (Alpha Particle)
รังสีคอสมิกมีบทบาทที่สำคัญกับกระบวนการเกิดอนุภาคพลังงานสูงต่าง ๆ ในบริเวณส่วนบน ๆ ของบรรยากาศโลก
รังสีคอสมิกจึงเป็นรังสีที่ธรรมชาติหยิบยื่นมาสู่เรา
แล้วเราก็ต้องได้รับอยู่เป็นประจำไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่

รังสีแกมมา (Gamma Rays) เป็นรังสีชนิดหนึ่งในจำนวนรังสี 3 ชนิดที่สารกัมมันตรังสี (Radioactive Substance) ชนิดหนึ่งปล่อยออกมา
รังสีแกมมารังสีนี้เป็นรังสีซึ่งมีอำนาจของการทะลุทะลวงสูงกว่าของทั้งอนุภาคแอลฟาและอนุภาคบีตา (Beta Particle) ซึ่งมีทั้งบีตาลบชนิดหนึ่งและบีตาบวก อีกชนิดหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เราก็ยังจะได้รับรังสีแกมมาชนิดนี้โดยไม่รู้ตัวจากรังสีภูมิหลังซึ่งมาจากดินและจากอาคารบ้านเรือนอย่างไม่น่าเชื่อ
ด้วยเหตุนี้ ทั้งคนเมืองหรือคนชนบทก็มีโอกาสได้รับอย่างทัดเทียมกัน
ผู้อ่านคนใดคนหนึ่งที่รวมทั้งผู้เขียนด้วยจะต้องงงอย่างมากเมื่อต่างรับรู้กันดังนี้ อาหารต่าง ๆ และรวมทั้งกระบวนการทางเคมีในร่างกายของทุกคนล้วนแล้วแต่มีส่วนต่อรังสีภูมิหลังที่เราต่างก็ได้รับกันอยู่ในชีวิตประจำวัน

ผู้อ่านคนหนึ่ง ๆ จะเชื่อหรือไม่ว่า รังสีภูมิหลังเกือบครึ่งหนึ่งมาจากดินในรูปของแก๊สมีเทน (Methane) ชนิดหนึ่งและแก๊สเรดอน (Radon) อีกชนิดหนึ่ง

อนึ่ง ในปัจจุบันนี้เรารู้ว่า การทำนาปลังซึ่งเป็นการบังคับธรรมชาติตามที่เป็นที่นิยมของชาวนาในท้องที่ลุ่มภาคกลางของประเทศไทยนั้นมีส่วนต่อการเพิ่มแก๊สมีเทนจากดินออกสู่อากาศอย่างมาก
สิ่งนี้เป็นข้อสังเกตประการหนึ่งดังนี้
กล่าวคือ สิ่งใดก็ตามที่มนุษย์ได้พยายามบิดเบือนกระบวนการของธรรมชาติ ผลดีที่ได้นั้นจะเป็นเพียงระยะสั้น ๆ ระยะหนึ่งเท่านั้น
ในขณะเดียวกัน ผลเสียก็จะแทรกแทรงเข้ามามากขึ้น ๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว

รังสีแผนภูมิอีกชนิดหนึ่งซึ่งเรากำลังจะต้องได้รับกันในเร็ว ๆ นี้เป็นดังนี้
กล่าวคือ รังสีที่เป็นผลิตผลจากแหล่งพลังงานนิวเคลียร์แหล่งต่าง ๆ ซึ่งเราก็สุดที่จะหลีกเลี่ยงได้ตราบเท่าที่เราต่างก็บริโภคพลังงานกันอย่างมาก
ตราบเท่าที่โลกของเรานี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน
และต่างก็หวาดระแวงแก่กัน
เราจึงจำเป็นต้องพยายามหาวิธีถ่วงดุลอำนาจแก่กันเท่าที่เราจะสามารถทำได้

ปริมาณกำหนด (Dose) เป็นปริมาณรังสีที่ร่างกายของเราได้รับย่อมจะเป็นสิ่งสำคัญสุดซึ่งเราพึงต้องคำนึงถึง
ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงไม่อาจละเลยที่จะกล่าวเสริมไว้ในตอนท้ายของเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงโดยสังเขปเท่านั้นดังนี้

ปริมาณกำหนดการดูดกลืนรังสี (Radiation Absorbed Dose) หรือแร็ด (rad) เป็นหน่วยหนึ่งซึ่งสื่อถึงขนาดกำหนดของรังสีที่ถูกดูดกลืน
โดยที่เราได้ประยุกต์ขึ้นเพื่อความเหมาะสมดังนี้

1 แร็ด คือ พลังงานรังสี 0.01 จูลซึ่งสสารดูดกลืนรังสีมวล 1 กิโลกรัมชนิดหนึ่งรับไว้ โดยมีค่า เท่ากับ 0.01 เกรย์ (gray “Gy”) ในระบบเอสไอรับบหนึ่ง
ทั้งนี้ 1 เกรย์ คือ พลังงานรังสี 1 จูลที่ส่วนของร่างกาย 1 กิโลกรัมดูดกลืนไว้

รังสีสมมูลในมนุษย์ (Radiation Equivalent in Man) หรือเร็ม (rem) เป็นหน่วยที่คำนึงถึงผลทางชีวภาพเป็นสำคัญ

ด้วยเหตุนี้ ปริมาณกำหนดเป็นเร็มสัมพันธ์กับปริมาณกำหนดเป็นแร็ดและค่ายังผลชีวภาพสัมพัทธ์ (Relative Biological Effectiveness “RBE”) ซึ่งจะเทียบกับค่าของรังสีเอกซ์และของรังสีแกมมา 2 ชนิดนี้ คือ 1 ดังนี้
ปริมาณกำหนดเป็นเร็มมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ ผลคูณของปริมาณกำหนดเป็นแร็ดกับของค่ายังผลชีวภาพสัมพัทธ์
สมมติ อนุภาคแอลฟาตัวหนึ่งที่มีค่ายังผลชีวภาพ คือ 15 และมีปริมาณกำหนด คือ 1 แร็ด
อนุภาคแอลฟาตัวนี้จะมีปริมาณกำหนด 15 เร็ม
อนึ่ง รังสีเอกซ์รังสีหนึ่งที่มีค่ายังผลชีวภาพเท่ากับ 1 และมีค่าปริมาณกำหนด 1 แร็ดย่อมจะต้องมีปริมาณกำหนด 1 เร็ม
ด้วยเหตุนี้ ปริมาณกำหนดของรังสีเอกซ์รังสีหนึ่งเป็นแร็ดและเป็นเร็มจึงเท่ากัน
ดังนั้น จึงนับว่าง่ายแก่ทางปฏิบัติโดยทั่วไปฉะนี้

รศ.สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
5 ธันวาคม 2553

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s