220 โวลต์และ 50 เฮิรตซ์

220 โวลต์และ 50 เฮิรตซ์
ณ ที่นี้ผู้เขียนต้องการสื่อถึงสาระตามชื่อเรื่องนี้อย่างง่าย ๆ เท่าที่ความสามารถของผู้เขียนพึงมี
ดังนั้น ผู้อ่านคนใดที่มีความรู้มากกว่านี้อาจจะมองข้ามก็ได้
อย่างไรก็ตาม ถ้าช่วยออกความเห็นเพื่อประโยชน์ต่อสังคมด้วยก็จะดีอย่างยิ่ง
ผู้เขียนขอกล่าวถึงปริมาณสำคัญตัวหนึ่ง ๆ ของไฟฟ้าบ้านที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยสังเขปดังนี้
1. ความถี่ คือ 50 เฮิรตซ์ (Hz) หรือรอบต่อวินาที
2. ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เป็นความต่างศักย์ไฟฟ้ายังผลหรือความต่างศักย์ไฟฟ้ารากกำลังสองเฉลี่ย
ดังนี้ กล่าวคือ 220 โวลต์
อย่างไรก็ตาม ไฟฟ้าบ้านนั้นมีค่าของความต่างศักย์ไฟฟ้ายอดดังนี้
กล่าวคือ ประมาณ 1.414 เท่าของ 220 โวลต์ คือ ประมาณ 331 โวลต์
ณ ที่นี้ผู้เขียนกำลังจะบอกว่า ค่าความต่างศักย์ไฟฟ่าบ้านไม่ได้เป็นค่าคงตัวเท่ากับ 220 โวลต์ดังที่คนส่วนมากเข้าใจกัน
ทั้งนี้ค่า 220 โวลต์ดังกล่าวนี้ คือ ค่ายังผลค่าหนึ่ง (An effective value) ตามที่นิยมเรียกกันอย่างอื่นอีก คือ ค่ามิเตอร์ค่าหนึ่ง (A meter value)
3. กำลังไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นวัตต์ โดยที่ค่ากำลังไฟฟ้านี้จะมีตัวเลขกำกับไว้คู่กับค่าความถี่ตามข้อ 1
อุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นใดที่มีค่ากำลังไฟฟ้ามากก็จะกินไฟฟ้ามาก (ตามคำพูดของคนทั่วไป)
เช่น เตารีดไฟฟ้าอันหนึ่งมีกำลังไฟฟ้า 750 วัตต์ โดยมีตัวเลขแสดงไว้ คือ 750 W, 50 Hz
4. กระแสไฟฟ้าสลับที่ต้องสัมพันธ์กับปริมาณตัวอื่น ๆ และเกี่ยวข้องกับมาตรกำลังไฟฟ้าด้วย
ทั้งนี้ผู้อ่านทั่วไปสามารถคำนวณกระแสไฟฟ้าสลับเป็นแอมแปร์ได้ดังนี้
กล่าวคือ ค่าของกำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นหนึ่งหารด้วยค่า 220 โวลต์ของความต่างศักย์ไฟฟ้ายังผลดังกล่าวมาแล้ว
เช่น อุปกรณไฟฟ้าชิ้นหนึ่งกินไฟฟ้า 880 วัตต์
ความต่างศักย์ไฟฟ้ายังผล คือ 220 โวลต์
อุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นนี้ย่อมกินไฟฟ้า 4 แอมแปร์
อนึ่ง มาตรกำลังไฟฟ้าพื้นฐานเบื้องต้นตัวหนึ่งจะระบุไว้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า 5 แอมแปร์
แต่ก็มักได้รับการบอกเล่ากันว่า “เราสามารถใช้ไฟฟ้าได้ถึง 15 แอมแปร์”
จริงหรือเท็จประการใดอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงบอกให้รับรู้เป็นทางการ โดยทั่วไปด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง
ทั้งนี้ย่อมสัมพันธ์กับขนาดของฟิวส์ตัวหนึ่งที่เราต้องใช้ด้วย
อันที่จริง ผู้เขียนต้องการเรียบเรียงไว้ให้ง่าย ๆ ดังที่กล่าวในตอนต้นนั้น
แต่ก็ดูเหมือนว่า “ไม่ง่ายอย่างที่ต้องการเลย”
ขออภัยด้วย
สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
27 พฤศจิกายน 2553

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s