น้ำท่วม

น้ำท่วม

วันหนึ่ง ๆ เราต่างติดตามข่าวน้ำท่วม ณ ท้องที่หนึ่งที่ใดของประเทศด้วยใจระทึก
วลีวลีหนึ่งที่ปลอบใจได้บ้างเป็นดังนี้
“น้ำใจของคนไทยยิ่งใหญ่กว่าน้ำท่วม”
สื่อมวลชนรายหนึ่ง ๆ จะรายงานในทำนองเดียวกันดังนี้
“น้ำก้อนหนึ่งที่ไหลผ่านท้องที่หนึ่งท้องที่ใด เช่น บางไทรจะมากถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที”
โดยทั่วไปก็รับรู้ได้ในทำนองเดียวกันดังนี้
“ถ้าจำนวนเลขที่ระบุถึงมากย่อมสื่อว่าน้ำไหลผ่าน ณ ท้องที่นั้นมากในช่วงเวลาหนึ่ง (คือ ทั้งแรงและเร็ว) โดยอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายมากเราจึงต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ”
อนึ่ง ถ้าสื่อรายงานดังนี้
“ต้องระวังน้ำ 3 ก้อน คือ น้ำเหนือ น้ำฝน และน้ำทะเล (ที่จะหนุนสูง)
คนเมืองกรุง คือ คนกรุงเทพฯ ก็รู้สึกหวั่นไหวและตื่นตระหนก”
ถึงกระนั้นก็ตาม คนเมืองกรุงฯ จำนวนไม่น้อยก็ยังเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างสบายใจเพราะมีเงินมากหรือค่าเงินบาทแข็งก็สุดที่จะกล่าว
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักที่ผู้เขียนจะกล่าวไว้ ณ ที่นี้
ทั้งนี้อาจจะโดนย้อนกลับให้เจ็บใจว่า “ไม่มีเงินอย่างเขาและอิจฉาน่ะซี”
อนึ่ง ขอกล่าวถึงเชิงวิชาการเพื่อให้รับรู้กันบ้าง (ตามใจสมัครก็แล้วกัน) ดังนี้
1. น้ำเป็นของเหลวชนิดหนึ่ง
2. น้ำที่ไหลมากหรือน้อยจะกล่าวถึงปริมาตร (Volume) ของน้ำผ่าน ณ ที่ใดที่หนึ่ง
3. ช่วงเวลาที่น้ำไหลผ่าน ณ ท้องที่หนึ่ง ๆ จะสือถึงอัตราเร็วของการไหลของน้ำดังกล่าว
4. นอกจากจำนวนที่มากหรือน้อยแล้วคำที่ต่อท้าย คือ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นก็มีความสำคัญ
ทั้งนี้ลูกบาศก์เมตรสื่อถึงปริมาตรปริมาตรหนึ่ง
วินาทีสื่อถึงช่วงเวลาที่ผ่านไป
ดังนั้น ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงเป็นอัตราส่วนของปริมาตรปริมาตรหนึ่งเป็นลูกบาศก์เมตรใน 1 วินาที
ถ้าพื้นที่หน้าตัดของลำน้ำลำหนึ่ง คือ A ตารางเมตร
และอัตราเร็วการไหลของลำน้ำลำนี้ คือ v เมตรต่อวินาที
ดังนั้น ปริมาณตัวหนึ่ง คือ Av ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังกล่าวสื่อความหมายดังนี้
“อัตราการไหลปริมาตรปริมาตรหนึ่ง (A volume flow rate)” ของลำน้ำลำนี้
อนึ่ง คำศัพท์เฉพาะคำหนึ่งเป็นดังนี้
“ฟลักซ์ปริมาตรฟลักซ์หนึ่ง (A volume flux)” ของลำน้ำลำนี้
การอธิบายเชิงวิชาการเพื่อให้เข้าใจตรงกันนั้นยากจัง
โดยสรุปผู้เขียนต้องการบอกให้รับรู้ตรงกันโดยที่ควรกล่าวถึงดังนี้
เช่น อัตราการไหลปริมาตรปริมาตรหนึ่งของน้ำของท้องที่ใดท้องที่หนึ่งประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ผู้อ่านคนใดคนหนึ่งรู้สึกเหนื่อยเหมือนกับผู้เขียนหรือไม่
ปรารถนาดีอย่างจริงใจ
รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompopgsej@yahoo.com
25 ตุลาคม 2553

Advertisements

2 comments so far

 1. ทศพร สวนแก้ว on

  หากนักเรียนไทย สามารถเห็นความสวยงามของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านบทประพันธ์อันสละสลวย ไพเราะสัมผัสนอก สัมผัสในได้อย่างนี้ ผมเชื่อมั่นว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้โดยพลัน

  ขออนุญาตชื่นชม ท่าน รศ.สมพงษ์ จริงๆครับ ท่านคือ Idol ของผมโดยแท้ครับ

  • genphysics on

   ขอบคุณอาจารย์ทศพรมาก
   อันที่จริง เมื่อกี้นี้อาจารย์เพิ่งส่งข้อความถึงอาจารย์ทศพรทาง Facebook ด้วยแล้ว
   อ้อ ตอนนี้เริ่มมีนักเรียนของบางโรงติดต่ออาจารย์เกี่ยวกับการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่ถูกต้องทางอีเมลแอดเดรสของอาจารย์แล้ว คือ sompongsej@yahoo.com นั้น
   อย่างไรก็ตาม อาจารย์แปลกใจว่า “ทำไมอาจารย์ฟิสิกส์ (โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ) จึงไม่ค่อยติดต่อกับอาจารย์ตามที่เสนอให้นั้น
   รศ.สมพงษ์ ใจดี
   25 ตุลาคม 2553


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s