หุน

หุน

อันหุนนี้นี่อะไรอยากให้ทาย
บอกไม่ได้ใช่ไหมกระไรหนอ
ใช่หุนหันพลันแล่นเลยแขวนคอ
โดนตัดพ้อขออยู่ฟังอย่างตั้งใจ
อันหุนนี้มีใช้ในการวัด
ตามถนัดจัดตามจีนจากถิ่นไหน
โพ้นทะเลเตร่มาว่าห่างไกล
ยาวเท่าใดใคร่ผสมแลกลมกลืน
การชั่งนะว่าเปรียบเทียบอย่างไร
คำเฟื้องไซร้ได้ใช้กันนั้นไม่ฝืน
ห้าหุนนี้ที่เน้นเป็นตัวยืน
ใจระรื่นชื่นใจเฟื่องหนึ่งเฟื้องไง
ความยาวนั่นส่อกันอันขนาด
ฉันเคยพลาดคลาดเคลื่อนมาว่าอย่างไหน
นิ้วหนึ่งยกสิบหกช่องมองดูไป
สองช่องไซร้ใช่หนึ่งหุนที่คุ้นมา
อนิจจาครานี้ที่กระจ่าง
ตาเบิกกว้างอย่างไรใคร่สืบหา
หนึ่งช่องครึ่งตะลึงถึงที่มา
หนึ่งหุนหนาว่ากันฉันนั้นงง
เล่ห์การค้าว่ากันอย่างนั้นหรือ
อาจจะถือสื่อโกงกันอันประสงค์
ครั้งละนิดคิดบั้นปลายได้มั่นคง
จุดประสงค์บ่งบอกไว้ในเนื้อความ
หุนเป็นชื่อทั้งมาตราวัดและชั่งของจีน
อย่างไรก็ตาม ได้มีการเทียบกับมาตราชั่งของจีนไว้และก็เทียบมาตราวัดอังกฤษที่เป็นสากลดังนี้
1. มาตราชั่งเป็นดังนี้
กล่าวคือ 5 หุนเท่ากับ 1 เฟื้อง
ทั้งนี้เป็นมาตราชั่งของจีน โดยผู้เขียนกล่าวประกอบไว้เท่านั้น
2. มาตราวัดเป็นดังนี้
กล่าวคือ 1 หุนเท่ากับ 1.5 ใน 16 ส่วนของนิ้ว
ทั้งนี้ 8 หุนจึงมีความยาวเท่ากับ 3 ใน 4 ของ 1 นิ้วเท่านั้น
(อยากให้ผู้อ่านทุกคนลองคำนวณหาค่าดังกล่าวนั้นด้วย)
นอกจากนี้ 16 หุนเท่ากับ 1.5 นิ้ว
อนึ่ง ข้อมูลพื้นฐานซึ่งใช้คำนวณนี้ผู้เขียนได้นำมาจากหนังสือซึ่งเป็นบรรทัดฐาน คือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2542 หน้า 447 ซึ่งเชื่อถือได้
ณ ที่นี้ผู้เขียนใคร่ตั้งเป็นข้อคิดดังนี้
1. เป็นความรู้ที่ผิด ๆ ของผู้เขียนตามที่ได้รับรู้มาจากการซื้อขาย โดยที่มิได้ตรวจสอบให้รอบคอบ
ทั้งนี้ผู้เขียนรับรู้มาอย่างผิด ๆ ดังนี้
กล่าวคือ 1 นิ้วเท่ากับ 8 หุน
2. จากข้อ 1 นี้อาจเป็นเพราะว่า ทุกคนต่างรู้กันมาอย่างผิด ๆ ตามเล่ห์เหลี่ยมของทางการค้า โดยไม่อาจกล่าวอ้างว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด
3. ภายใต้ความเชื่อว่า ข้อมูลที่ผู้เขียนใช้เป็นหลักในการคำนวณนี้ต้องถูกต้องอย่างแน่นอน
1 นิ้วเท่ากับ 10 เท่ากับอีก 2 ใน 3 หุน
และ 16 หุนเท่ากับ 1.5 นิ้ว
ทั้งนี้ถ้าคิดโดยประมาณเราควรใช้ดังนี้
1 นิ้วประมาณ 10 หุน
อนึ่ง เนื้อหาสาระซึ่งผู้เขียนนำเสนอนี้ผู้เขียนต้องการข้อเสนอแนะจากผู้รู้ทุกคน
ทั้งนี้คาดหวังว่า ความกระจ่างในเรื่องนี้จะอำนวยประโยชน์โดยรวม
อย่างไรก็ตาม ความยาวที่มีหน่วยเป็นหุนนี้ยังคงใช้ในการค้าขายของบ้านเรา
ทั้งนี้นิยมสื่อถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของนอต ก๊อกน้ำ และท่อน้ำ
ผู้เขียนใคร่ขอให้ผู้อ่านได้สังเกตตามนี้ด้วย
ผู้เขียนคาดว่า ผู้อ่านจำนวนหนึ่งคงงงกับสาระเรื่องหุนสาระนี้อย่างแน่นอน
กรุณาอ่านทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะ
ด้วยความปรารถนาดี
รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
24 ตุลาคม 2553

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s