เฉลยโดยสรุปเรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 2

 

เฉลยโดยสรุปเรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 2

13. ทั้งเวกเตอร์จริงอันหนึ่ง (A real vector) และเวกเตอร์สมือนอันหนึ่ง (A virtual vector) ต่างก็มีความยาวของเส้นทึบเส้นหนึ่งแทนขนาดของเวกเตอร์อันหนึ่ง ๆ โดยที่มีหัวลูกศรกำกับแทนทิศทางของเวกเตอร์อันนั้น ๆ เช่นเดียวกัน
เฉลย ผิด
เหตุผล เวกเตอร์จริงอันหนึ่งมีความยาวของเส้นทึบเส้นหนึ่งแทนขนาดของเวกเตอร์อันนี้โดยมีหัวลูกศรกำกับแทนทิศทางของเวกเตอร์อันนั้น
ส่วนเวกเตอร์สมือนอันหนึ่งมีความยาวของเส้นประเส้นหนึ่งแทนขนาดของเวกเตอร์อันนี้โดยมีหัวลูกศรกำกับแทนทิศทางของเวกเตอร์อันนั้น

14. ปริมาณตัวหนึ่ง ๆ ต่อไปนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์ทุกตัว
การกระจัด ความเร็ว ความดัน โมเมนต์ กำลัง ทอร์ก โมเมนตัม กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความนำไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า
เฉลย ผิด
เหตุผล ปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่ง ๆ ของปริมาณเหล่านี้มีดังนี้
การกระจัด ความเร็ว ทอร์ก และโมเมนตัม ส่วนปริมาณตัวอื่น ๆ เป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง ๆ

15. โมเมนต์ของแรงแรงหนึ่ง (A moment of a force) รอบจุดหมุนจุดหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ ผลคูณของแรงแรงนั้นกับระยะทางในแนวฉากแนวหนึ่งจากจุดหมุนจุดนั้นถึงแนวของแรงแรงดังกล่าวผลคูณหนึ่ง
เฉลย ผิด
เหตุผล ความหมายที่ถูกต้องเป็นดังนี้
ผลคูณของขนาดแรงแรงหนึ่งกับระยะทางในแนวฉากแนวหนึ่งจากจุดหมุนจุดหนึ่งถึงแนวของแรงแรงดังกล่าวผลคูณหนึ่ง

16. โมเมนต์ของแรงหนึ่งรอบจุดหมุนจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ้างอิงจุดหนึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดทอร์กของแรงแรงนั้นรอบจุดอ้างอิงจุดเดียวกันดังกล่าว
เฉลย ผิด
เหตุผล สัมพันธ์กัน (ผู้อ่านคนใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดใด้จากหนังสือฟิกส์ของผู้เขียน)
17. ผลไม้ผลหนึ่งที่หลุดจากกิ่งลงสู่พื้นดิน ณ ที่หนึ่งเป็นไปตามหลักที่เกี่ยวกับการดึงดูดที่โลกมีต่อผลไม้ผลนั้นแต่ประการเดียว โดยที่ไม่มีการดึงดูดร่วมต่อกันเลย
เฉลย ผิด
เหตุผล โลกและผลไม้ผลนั้นมีการดึงดูดร่วมต่อกันและกัน

18. ดวงจันทร์ (The moon) โคจรรอบโลก (The earth) ครบรอบด้วยความเร่งสู่ศูนย์กลางคงตัว
เฉลย ผิด
เหตุผล ความเร่งสู่ศูนย์กลางเปลี่ยนทิศทางตามตำแหน่งหนึ่ง ๆ ในวงโคจรวงนั้น

19. ทองคำแท่งหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่หนึ่งที่ใดบนผิวโลก เช่น ที่เส้นศูนย์สูตรและที่ขั้วโลกทั้ง 2 ขั้วแรงโน้มถ่วงแรงหนึ่ง ๆ ของโลก ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังกล่าวที่สื่อถึงน้ำหนักของทองคำแท่งนี้มีขนาดคงตัวที่มีหน่วยเป็นนิวตันเสมอ
เฉลย ผิด
เหตุผล ¬ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อสาระดังกล่าวสาระนั้นเป็นดังนี้
ขนาดความเร่งสู่ศูนย์กลางโลก ณ เส้นศูนย์สูตรประมาณ 0.034 เมตรต่อ (วินาที)2 แต่เป็นศูนย์ที่ขั้วโลกทั้ง 2 ขั้ว (ผู้อ่านคนใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดใด้จากหนังสือฟิกส์ของผู้เขียน)

20. นักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนหนึ่งชกหน้านักเรียนอีกคนหนึ่งของอีกโรงเรียนหนึ่งนั้นเราไม่สามารถพิจารณาว่าเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อ 3 ของนิวตันหรือไม่ได้แต่ประการใด
เฉลย ผิด
เหตุผล เราพิจารณาว่าเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อ 3 ของนิวตันได้ ณ ขณะนั้นแล้ว

ขอให้ทุกคนพิจารณาสาระดังกล่าวสาระนี้อย่างถ่องแท้

อนึ่ง ผู้อ่านคนที่สอบถามเกี่ยวกับหนังสือ “สาระนี้ถูกหรือผิดพร้อมเฉลย 1 กลศาสตร์” ของผู้เขียนนั้น
ขอตอบว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่เสนอต่อสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ว่าจะดำเนินจัดพิมพ์หรือไม่
ทั้งนี้ผู้เขียนไม่มีอำนาจในการต่อรองแต่ประการใด
นอกจากนี้ ในบางกรณีผู้เขียนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากทางสำนักพิมพ์ฯ บ้าง
โดยที่ผู้เขียนต้องการให้ความรู้ทางฟิสิกส์ที่ถูกต้องต่อการเรียนการสอนของประเทศเท่าที่ความสามารถของผู้เขียนพึงมีจากประสบการณ์ของการเรียนการสอนที่ยาวนาน

อนึ่ง ผู้เขียนมีเจตนาที่ดีต่อการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า ขบวนการดังกล่าวตั้งแต่แบบเรียน การเรียนการสอน และการจัดการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องยังมีปัญหาทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ปัจจุบันรัฐบาลจัดการการเรียนการสอนฟิสิกส์ทางโทรทัศน์ด้วยเจตนาที่ดี แต่กำลังกลายเป็นดาบสองคมเล่มหนึ่งที่มีส่วนซ้ำเติมข้อผิดพลาดให้แก่ผู้รับรู้ทั้งประเทศโดยไม่รู้ตัว
ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความกังวลในความบกพร่องที่ต่างก็ไม่รู้เหล่านี้
โดยที่เรามีการเรียนการสอนเพื่อการสอบเท่านั้นหาใช่เป็นการเรียนเพื่อรู้อย่างถูกต้องไม่
อีกทั้งยังไม่ใช่เป็นการเรียนรู้โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางดังที่พูดและต้องการกัน
ในบางกรณีก็เป็นธุรกิจจนเกินงาม
ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนใคร่ขอร้องดังนี้
ผู้ใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้อง ผู้ใดก็ตามที่หวังดีต่อการศึกษาของชาติ และผู้ใดก็ตามที่มีอำนาจในการจัดการได้โปรดพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้เขียนที่ผ่านการเรียนการสอนมาเกือบจะ 50 ปีด้วยเถิด

ปรารถนาดีอย่างจริงใจ

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
https://genphysics.wordpress.com/

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s