ภาพจากกล้องพ้องกันอันสายตา

ภาพจากกล้องพ้องกันอันสายตา

ประเด็นสำคัญที่ใคร่กล่าวถึงเชิงเปรียบเทียบ 3 ประการดังนี้
1. สิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่จริงทั้งที่เป็นไปตามพฤติกรรมของธรรมชาติและที่เราได้สร้างขึ้น
2. สิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาของเราที่มีกระบวนการเชิงฟิสิกส์
3. ภาพเนื่องจากกล้องถ่ายภาพที่ใช้หลักของฟิสิกส์เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของฟิสิกส์เพื่อสังคมตามเจตนา
ผู้เขียนจะไม่เน้นเชิงวิชาการที่ลึกซึ้งแต่ประการใด
หากทว่ายังคงไว้ถึงความถูกต้องด้วยเสมอฉะนี้

ภาพนี้หรือคือภาพจริงสิ่งมีอยู่
ทุกคนดูรู้เห็นเป็นอย่างไหน
ฉันใช้กล้องส่องดูรู้จากใจ
สิ่งที่ได้คล้ายกันอันสายตา

ทั้งแนวตั้งยังแนวนอนสะท้อนไป
ตามหลักไซร้ใคร่เป็นเช่นนี้หวา
แนวทั้งหลายได้ลู่ไปสุดสายตา
ลู่เข้าหาคล้ายจุดสุดคะนึง

สูงกว่าตาเดินลงตรงไปหา
ต่ำกว่าตาเดินขึ้นฝืนไปถึง
จุดอนันต์นั่นไซร้ใคร่คะนึง
ได้แต่ซึ้งตะลึงอยู่ดูความงาม

อนิจจาว่าไปไม่เหมือนจริง
เพราะทุกสิ่งท้วงติงได้พร้อมใคร่ถาม
มีหรือนั่นปลายทางนั้นฉันเดินตาม
พยายามตามไปสุดสายตา

เดินเท่าใดไปถึงไม่อยากใคร่ปลง
จึงนั่งลงส่งใจไปค้นหา
ประกอบกันฉันคิดไปในวิชา
จึงรู้ว่าครานี้ที่หลอกลวง

ตาเรานี่เทคโนนี้ที่สามารถ
ก็ไม่อาจคาดรู้จริงสิ่งใหญ่หลวง
ธรรมชาติผงาดอยู่ดูหลอกลวง
สิ่งทั้งปวงล่วงรู้มาหาเป็นจริง

ณ ที่นี้จึงใคร่กล่าวสรุปดังนี้
สิ่งที่เราเห็นด้วยตาของเราและภาพซึ่งบันทึกได้จากกล้องถ่ายรูปล้วนแต่มีข้อจำกัดที่สอดคล้องกัน โดยเรารับรู้เช่นนั้นและยอมรับเช่นนั้นตลอดมา
ด้วยเหตุนี้ เราจึงมักคิดว่า สิ่งนั้นเป็นความจริง
อย่างไรก็ตาม หาได้เหมือนกับที่เป็นจริงไม่
อนึ่ง ไม่ว่ากล้องถ่ายรูปและดวงตาของเราที่มีกระบวนการทางฟิสิกส์ที่เลียนแบบกันได้อย่างดียิ่ง หากทว่ายังไม่สามารถเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้หลักของการมองเห็นเชิงฟิสิกส์ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่สูงกว่าระดับของสายตาจะปรากฏมีแนวทางที่ลู่ลง
ตรงกันข้าม สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ต่ำกว่าระดับของสายตามีแนวทางที่ลู่ขึ้น
ด้วยเหตุนี้ จึงเปรียบประหนึ่งว่า แนวทางต่าง ๆ กันจะไปบรรจบกันที่ตำแหน่งสุดสายตาตำแหน่งหนึ่งนั้น
อนึ่ง ขอกล่าวเสริมไว้ดังนี้
หลักของการมองเห็นที่ไม่เป็นจริงนี้เป็นที่ยอมรับกันทางฟิสิกส์
ฟิสิกส์เป็นวิชาที่พยายามเข้าถึงธรรมชาติหากทว่ายังมีขีดจำกัด
ธรรมชาติเท่านั้นที่เป็นจริงเสมอ

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s