รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 2

รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 2

รังสีนี้ที่ผ่านอันเนื้อเยื่อ
ช่างเหลือเชื่อเหนือสิ่งนี้มีบ้างไหม
หากทว่า หาได้ผ่านนั่นอะไร
กระดูกไซร้ใคร่เห็นกันนั้นยาวนาน

มองดูไปใจฉันนั้นใคร่ปลง
บอกตามตรงปลงใจในสังขาร
กระดูกนี้มีเหลือไซร้ไม่สราญ
คราไปงานอันงานใดใคร่รู้ดี

ถือโฉลกโชคชะตาว่ากันไป
ถืออย่างไรใคร่ทายทักรักศักดิ์ศรี
ประพฤติตนสนใจในความดี
ความพอดีมีกันอันพอเพียง

เราทุกคนจนหรือมีอยู่ดีได้
เพียงแต่ใจใคร่ต้องฟังยังน้ำเสียง
ใคร่เตือนกันสนั่นไปให้พอเพียง
อย่าเอาเยี่ยงเพียงว่าข้าฯ ต้องรวย

สมบัติของรังสีเอกซ์มีดังนี้
1. รังสีเอกซ์เป็นรังสีอันตรายชนิดหนึ่ง
ทั้งนี้อาจจะเป็นสาเหตุของมะเร็งได้ทางหนึ่ง
2. รังสีเอกซ์สามารถผ่านสสารชนิดหนึ่ง ๆ
อย่างไรก็ตาม ของแข็ง เช่น ตะกั่วและกระดูกจะดูดกลืนรังสีเอกซ์
3. รังสีเอกซ์มีผลต่อฟิล์มถ่ายภาพแผ่นหนึ่ง ๆ
4. รังสีเอกซ์ทำให้แก๊สแตกตัวเป็นไอออนและนำไฟฟ้าได้
5. รังสีเอกซ์จะเบี่ยงเบนทั้งในสนามแม่เหล็กสนามหนึ่งและสนามไฟฟ้าอีกสนามหนึ่ง
6. รังสีเอกซ์สามารถหักเหได้
ดังนั้น รังสีเอกซ์จึงเป็นคลื่นชนิดหนึ่ง
ทั้งนี้รังสีเอกซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีค่าความยาวคลื่นแบบฉบับประมาณ 1 ในหมื่นล้านของเมตรดังกล่าวแล้วนั้น
อนึ่ง เรานำรังสีเอกซ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ดังนี้
1. ทางการแพทย์ใช้ในกระบวนการฉายรังสีเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคบางชนิด
นอกจากนี้ รังสีเอกซ์ยังกำจัดเซลล์มะเร็งเซลล์หนึ่ง ๆ ได้ด้วย
2. ทางอุตสาหกรรมใช้รังสีเอกซ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพงานของการหล่อและการหลอมโลหะ หากทว่าต้องการความประณีตเป็นพิเศษ
3. ทางวิทยาศาสตร์นั้นสามารถใช้สมบัติของรังสีเอกซ์เพื่อที่จะศึกษาการจัดระเบียบของอะตอมในสสารชนิดหนึ่ง ๆ ได้

ความจริงประการหนึ่งที่เราได้รับจากการเรียนรู้รังสีเอกซ์รังสีนี้เป็นดังนี้
กล่าวคือ สิ่งใดที่ให้คุณสิ่งนั้นก็มักจะให้โทษด้วยเสมอ
ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ควรตั้งอยู่บนความประมาทฉะนี้

ด้วยความปรารถนาดี
รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s