กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อ 2 กฎนี้เป็นศูนย์กลาง

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อ 2 กฎนี้เป็นศูนย์กลาง

แนวคิตขณะนี้ คือ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อ 2 กฎนี้เป็นศูนย์กลางของสาระอะไรบ้าง
ผู้เขียนขอกล่าวเชิงสรุปไว้ดังนี้
1. ประเด็นเริ่มต้นเราต้องคิดว่า กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อ 2 กฎนี้มีปริมาณหลัก 3 ตัวดังนี้
แรงภายนอกสุทธิคงตัวแรงหนึ่ง มวลคงตัวตัวหนึง และความเร่งคงตัวตัวหนึ่ง
2. สาระที่เกี่ยวข้องกับแรงภายนอกสุทธิคงตัวแรงหนึ่งทั้งตามแนวนอนแนวหนึ่งและแนวยืนอีกแนวหนึ่ง
3. สาระของแรงโน้มถ่วงของโลกคงตัวแรงหนึ่งที่ทำกับวัตถุก้อนหนึ่ง ณ ผิวโลก โดยส่วนมากมักคิดถึงความโน้มถ่วงของโลกที่มีขนาดประมาณ 9.8 เมตรต่อ (วินาที)2 มากกว่า
ดังนั้น จึงอยู่ในรูปของความสัมพันธ์เชิงสเกลาร์อันหนึ่ง
ความสัมพันธ์เชิงสเกลาร์อันนี้เป็นอย่างไรเอ่ย
4. สาระของสมการการเคลื่อนที่ตามแนวนอนแนวหนึ่ง
สมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความเร่งคงตัวตัวหนึ่ง
สมการการเคลื่อนที่ตามแนวนอนแนวหนึ่งสมการต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นอย่างไร
5. สาระของสมการการเคลื่อนที่ตามแนวยืนแนวหนึ่ง
สมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความโน้มถ่วงคงตัวตัวหนึ่ง
สมการการเคลื่อนที่ตามแนวยืนแนวหนึ่งสมการต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นอย่างไร
6. เนื่องจากกำลังสองของขนาดความเร็วของวัตถุก้อนหนึ่งเกี่ยวข้องกับพลังงานจลน์ของวัตถุก้อนนี้
ดังนั้น ต้องคำนึงถึงงานของแรงภายนอกสุทธิคงตัวแรงหนึ่งกับพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนของวัตถุก้อนหนึ่งที่แรงแรงนั้นกระทำ
7. สาระสำคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ สาระที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ
โมเมนตัมตัวหนึ่งของวัตถุก้อนหนึ่ง
ทั้งนี้สาระส่วนนี้นำไปสู่สมการหลักสมการหนึ่งที่มักเรียกกันดังนี้
สมการการเคลื่อนที่เชิงเส้นสมการหนึ่งที่ถือกันว่า เป็นสมการที่สำคัญมากสมการหนึ่ง
สมการดังกล่าวสมการนี้เป็นอย่างไร

ถ้านักเรียนคนใดยังเรียนสาระไม่ครบตามที่ผู้เขียนกล่าวถึงนี้ควรเก็บสาระที่กล่าวถึงนี้ไว้เป็นแนวคิด
อนึ่ง สำหรับนักเรียนคนที่เรียนผ่านไปแล้ว ครู และอาจารย์ควรประมวลสาระดังกล่าวให้กระจ่างกว่านี้
ทั้งนี้ต้องแสดงความเชื่อมโยงของปริมาณตัวหนึ่ง ๆ ในสมการหนึ่ง ๆ สมการต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย

ปรารถนาดีอย่างยิ่ง
รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s