กฎพิเศษกฎหนึ่งของกฎของนิวตันข้อ 2 กฎหนึ่ง

กฎพิเศษกฎหนึ่งของกฎของนิวตันข้อ 2 กฎหนึ่ง

เมื่อวานนี้ (7 กันยายน 2553) อาจารย์ได้มีโอกาสไปสอนทบทวนกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎหนึ่งแก่นักเรียนของโรงเรียนลาซาล บางนา กรุงเทพฯ และได้เปิดประเด็นส่วนหนึ่งดังนี้
กฎของนิวตันข้อ 1 กฎหนึ่งเป็นกรณีพิเศษของกฎข้อใด
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ได้ตอบไปแล้วดังนี้
กล่าวคือ กฎของนิวตันข้อ 1 กฎหนึ่งเป็นกรณีพิเศษของกฎข้อ 2 อีกข้อหนึ่ง
ณ ตอนนั้นมีสาระอื่น ๆ ที่ต้องชี้แนะอีกมาก
ดังนั้น จึงไม่ได้ขยายข้อความมากกว่านั้น
ปรากฏว่า มีบางคนได้สอบถามอาจารย์มา
อาจารย์จึงถือโอกาสขยายข้อความไว้เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ณ ที่นี้ด้วยดังนี้
อนึ่ง อาจารย์ขอกล่าวสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้
1. กฎข้อ 1 กฎหนึ่งเป็นดังนี้
กล่าวคือ อนุภาคตัวหนึ่งย่อมคงสภาวะการเคลื่อนที่สภาวะหนึ่งเมื่อไม่มีแรงภายนอกสุทธิแรงหนึ่งกระทำ
2. กฎข้อ 2 กฎหนึ่งเป็นดังนี้
กล่าวคือ แรงภายนอกสุทธิคงตัวแรงหนึ่งทำให้อนุภาคมวลคงตัวตัวหนึ่งมีปริมาณความเร่งคงตัวตัวหนึ่งในทิศทางเดียวกันทิศทางหนึ่งกับของแรงภายนอกสุทธิคงตัวแรงนั้น
3. เมื่อไม่มีแรงภายนอกสุทธิแรงหนึ่งกระทำกับอนุภาคมวลคงตัวตัวหนึ่ง
ทั้งนี้มวลของอนุภาคตัวนี้ไม่เป็น 0 กิโลกรัม
แสดงว่า ความเร่งของอนุภาคตัวดังกล่าวต้องเป็นเวกเตอร์ศูนย์ตัวหนึ่ง
อนึ่ง เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาในระดับนี้และถูกต้องตามหลักวิชาฟิสิกส์จะขอกล่าวดังนี้
ขนาดความเร่งของอนุภาคตัวนี้ต้องเป็น 0 เมตรต่อ (วินาที)2
ดังนั้น อนุภาคตัวดังกล่าวต้องมีขนาดความเร็วคงตัว คือ v เมตรต่อวินาที
4. ผลสะท้อนจากข้อ 3 เป็นดังนี้
ก. ถ้าอนุภาคตัวนี้เคลื่อนที่อย่างไรก็ต้องเคลื่อนที่เช่นนั้น
ข. ถ้าอนุภาคตัวนี้อยู่ในสภาวะนิ่งก็ต้องอยู่นิ่งเช่นนั้นอีกเช่นกัน
5. ผลตามข้อ 4 ดังกล่าวสื่อถึงกฎการเคลื่อนที่ข้อ1 ของนิวตันเป็นอย่างดี
ดังนั้น กฎของนิวตันข้อ 1 กฎหนึ่งจึงเป็นกรณีพิเศษของกฎข้อ 2 อีกข้อหนึ่งอย่างสมจริง
อนึ่ง อาจารย์ต้องขออภัยที่อาจารย์ไม่สามารถใช้โปรแกรมสมการโปรแกรมหนึ่ง ณ ที่นี้ได้
ถ้ามีโอกาสสอนด้วยตัวเองหรือตามที่แสดงไว้ในหนังสือฟิสิกส์ชุดหนึ่ง ๆ ของอาจารย์ก็จะชัดเจนและกะทัดรัดมากกว่าที่กล่าวไว้ ณ ที่นี้
จึงใคร่ขอความเห็นใจจากผู้อ่านไม่ว่า นักเรียน ครู และอาจารย์ด้วย
ถ้าเป็นไปได้ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือของอาจารย์ดังนี้
1. หนังสือชุดฟิสิกส์มหาวิทยาลัย
2. หนังสือชุดฟิสิกส์สู่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ
อนึ่ง อาจารย์ยินดีบริการสังคมที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ๆ ทั้งในนามประการใดประการหนึ่งดังนี้
1. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-3269
2. วุฒิอาสาธนาคารสมองแห่งชาติฯ
3. รศ. สมพงษ์ ใจดี (ตัวของอาจารย์เอง)

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s