เฉลยกฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 1 โดยสรุป

เฉลยกฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 1 โดยสรุป
รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompomgsej@yahoo.com
https://genphysics.wordpress.com/

ปัญหา 1 พลศาสตร์คืออะไร
เฉลย เป็นแขนงหนึ่งในส่วนของกลศาสตร์ที่ต้องการรู้สาเหตุของการเคลื่อนที่
ปัญหา 2 มวลของวัตถุก้อนหนึ่ง ๆ ทางฟิสิกส์นิยมกล่าวถึงในลักษณะอย่างไร
เฉลย มวลอิเนอร์เชียและมวลโน้มถ่วง
ปัญหา 3 มวลและน้ำหนักของวัถุก้อนหนึ่งต่างกันอย่างไร
เฉลย มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง ส่วนน้ำหนักเป็นปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่ง
(ทั้งนี้มีความสัมพันธ์กันด้วย อนึ่ง เป็นสาระที่เรากล่าวกันอย่างผิด ๆ เสมอ)
ปัญหา 4 ทองคำ 1 บาทที่เป็นหน่วยตามวิธีประเพณีมีความหมายที่ถูกต้องทางฟิสิกส์อย่างไร
เฉลย มวล 15 กรัม (คงต้องงงกันอย่างแน่นอน)
ปัญหา 5 แรงสุทธิแรงหนึ่งมีความหมายอย่างไร
เฉลย แรงเดี่ยวแรงหนึ่งของแรงต่าง ๆ ชุดหนึ่ง (หลายแรง)
ปัญหา 6 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎหนึ่งเป็นกฎเพื่อจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับอะไร
เฉลย พิจารณาสภาวะ สาเหตุ และผลการเคลื่อนที่ของวัตถุก้อนหนึ่ง ๆ
6.1 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎดังกล่าวจำแนกออกเป็นอย่างไร
เฉลย 3 ข้อ
6.2 กฎข้อใดกฎหนึ่งที่จัดได้ว่า เป็นกรณีพิเศษของกฎอีกข้อหนึ่งกฎหนึ่ง
เฉลย กฎข้อ 1 กฎหนึ่งจัดได้ว่า เป็นกรณีพิเศษของกฎข้อ 2 อีกกฎหนึ่ง
6.3 ในการคำนวณเราใช้กฎข้อใดกฎหนึ่งมากเป็นพิเศษจนถือว่า เป็นกฎหลักกฎหนึ่ง
เฉลย กฎข้อ 2 กฎหนึ่ง
6.4 กฎข้อใดกฎหนึ่งของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎนี้ที่กล่าวกันอย่างผิด ๆ เสมอ
เฉลย กฎข้อ 3 กฎหนึ่ง
“แรงกิริยาเท่ากับ (-) แรงปฏิกิริยา” (โดยที่มีเครื่องหมายลบกำกับด้วย)
ปัญหา 7 ตามปกติการศึกษาในระดับนี้เราถือว่า มวลของวัตถุก้อนหนึ่งคงตัว
เมื่อวัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เร็วมาก ๆ มวลของวัตถุก้อนนี้จะเพิ่มนักเรียนมีความรู้อย่างไร
เฉลย มวลของวัตถุก้อนนี้จะเพิ่มจนมีค่าเข้าสู่อนันต์

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s