กฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 1

ทบทวนฟิสิกส์ ม. 4 เรื่องมวล แรง และกฎการคลื่อนที่
รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompomgsej@yahoo.com
https://genphysics.wordpress.com/

ปัญหา 1 พลศาสตร์ คืออะไร
ปัญหา 2 มวล ของวัตถุก้อนหนึ่ง ๆ ทางฟิสิกส์นิยมกล่าวถึงในลักษณะอย่างไร
ปัญหา 3 มวลและน้ำหนัก ของวัถุก้อนหนึ่งต่างกันอย่างไร
ปัญหา 4 ทองคำ 1 บาทที่เป็นหน่วยตามวิธีประเพณีมีความหมายที่ถูกต้องทางฟิสิกส์อย่างไร
ปัญหา 5 แรงสุทธิแรงหนึ่ง มีความหมายอย่างไร
ปัญหา 6 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎหนึ่ง เป็นกฎเพื่อจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับอะไร
6.1 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎดังกล่าวจำแนกออกเป็นอย่างไร
6.2 กฎข้อใดกฎหนึ่งที่จัดได้ว่า เป็นกรณีพิเศษของกฎอีกข้อหนึ่งกฎหนึ่ง
6.3 ในการคำนวณเราใช้กฎข้อใดกฎหนึ่งมากเป็นพิเศษจนถือว่า เป็นกฎหลักกฎหนึ่ง
6.4 กฎข้อใดกฎหนึ่งของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎนี้ที่กล่าวกันอย่างผิด ๆ เสมอ
อนึ่ง นักเรียนกล่าวถึงกฎข้อนี้กฎหนึ่งอย่างถูกต้องอย่างไร
ปัญหา 7 ตามปกติการศึกษาในระดับนี้เราถือว่า มวลของวัตถุก้อนหนึ่งคงตัว
เมื่อวัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เร็วมาก ๆ มวลของวัตถุก้อนนี้จะเพิ่มผู้อ่านมีความรู้อย่างไร
ถ้าวัตถุก้อนนี้เคลื่อนที่เร็วมากเข้าสู่อัตราเร็วแสงในปริภูมิอิสระ ณ แห่งหนึ่งมวลของวัตถุก้อนดังกล่าวมีค่าเข้าสู่ค่าอะไร
อนึ่ง ผู้อ่านรู้ถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องอันหนึ่งหรือไม่
อีกทั้งสามารถแสดงกราฟรูปหนึ่งของความสัมพันธ์อันดังกล่าวอย่างไร

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s