มวลและน้ำหนักตอนที่ 3

มวลและน้ำหนักตอนที่ 3

ประเด็นของความแตกต่างที่ผู้เขียนกล่าวไว้ในตอนที่ 2 เป็นดังนี้
กล่าวคือ มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง ส่วนน้ำหนักเป็นปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่ง
ถึงแม้ว่า คนทั่วไปคงไม่ได้สนใจตามที่กล่าวไว้นั้น
ผู้เขียนใคร่ขอขยายความต่อไปเพื่อที่จะเข้าใจตรงกันได้ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่ปรารถนากล่าวถึงสาระยุ่งยากสาระหนึ่ง ๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่ายและท้อแท้จนเลิกสนใจ
เอาเป็นว่า เรามาพบกันครึ่งทางอย่างค่อยเป็นค่อยไปน่าจะดีกว่าจริงไหมเอ่ย
ปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง ๆ มีสมบัติดังนี้
กล่าวคือ ปริมาณตัวหนึ่ง ๆ ที่มีแต่เพียงขนาดเท่านั้น เช่น มวล ระยะทาง เวลา และอัตราเร็ว
ปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่ง ๆ มีสมบัติดังนี้
กล่าวคือ ปริมาณตัวหนึ่ง ๆ ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น แรง น้ำหนัก และความเร็ว

ประการหนึ่งที่จะสามารถปรับความแตกต่างของคำว่า “น้ำหนัก” ให้เข้าหาคำว่า “มวล” ในเบื้องต้น คือ เราต้องหาวิธีลดภาวะกำหนดภาวะหนึ่งที่เป็นสาเหตุของความแตกต่าง
ทั้งนี้สิ่งดังกล่าวนี้ คือ ทิศทาง
ผู้เขียนใคร่เสนอแนะดังนี้
กล่าวคือ เราควรกล่าวถึงคำว่า “ขนาดน้ำหนัก”
อย่างนี้ผู้อ่านพอจะรับได้ไหมเอ่ย
ด้วยเหตุนี้ ณ ขั้นนี้เราพิจารณามวลและขนาดน้ำหนักที่ต่างเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง ๆ กันก่อนน่าจะเป็นทางออกได้ในเบื้องต้น
ข้อคิด ณ ขณะนี้เป็นดังนี้
กล่าวคือ ตัวเลขหรือจำนวนเลขที่ระบุบนตาชั่งเครื่องหนึ่ง ๆ นั้นสื่อถึงค่าของอะไรกันแน่
ผู้เขียนใคร่ขอบอก (ในสิ่งที่ผู้อ่านอาจจะหงุดหงิดบ้างเล็กน้อย) ดังนี้
กล่าวคือ ตัวเลขหรือจำนวนเลขที่ระบุบนตาชั่งเครื่องหนึ่ง ๆ นั้นสื่อถึงค่าของมวลที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
ทั้งนี้ 1 กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัม

ถึงตอนนี้ผู้เขียนอยากให้เวลาแก่ผู้อ่านสำหรับคิดเกี่ยวกับสาระดังกล่าวสาระนี้ที่ผู้เขียนกล่าวไว้
โดยหวังว่า ผู้อ่านน่าจะเริ่มคล้อยตามและเห็นความสำคัญของสาระทางฟิสิกส์บ้างก็ได้
อนึ่ง สำหรับผู้อ่านที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู และอาจารย์อาจคิดว่า สาระดังกล่าวสาระนี้อาจจะเยิ่นเย้อไปหน่อยและไม่ทันใจเอาซะเลย
ผู้เขียนใคร่แนะนำให้ศึกษาโดยตรงอีกทางหนึ่งจากหนังสือของผู้เขียนดังนี้ เช่น
หนังสือชุดฟิสิกส์สู่มหาวิทยาลัยและชุดฟิสิกส์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-3269
นอกจากนี้ ผู้อ่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงในเว็บไซต์ของผู้เขียนดังนี้
กล่าวคือ https://genphysics.wordpress.com/
อนึ่ง ถ้ายังไม่ปรารถนาเปิดตัวเองในขั้นนี้ก็สามารถติดต่อกับผู้เขียนได้ทางอีเมล์ดังนี้
กล่าวคือ sompongsej@yahoo.com
ผู้เขียนปรารถนาความร่วมมือจากผู้อ่านทุกคนด้วยความยินดี

อาจารย์สมพงษ์ ใจดี

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s