บริการสังคมจากผู้เขียน

 

ผู้ที่สอบถามเชิงแนะนำทาง sompongsej@yahoo.com เป็นดังนี้

อาจารย์พอจะปลีกเวลาสอนพิเศษฟิสิกส์ ม.ปลายกลุ่มย่อยได้บ้างหรือไม่

คำตอบ  อันที่จริง ถึงแม้ว่าได้รับงานที่ปรึกษาทางรายการท่องโลกกว้าง ทีวีไทยแล้วก็ตาม  ปรากฏว่า ยังมีเวลาที่พอจะทำประโยชน์ต่อสังคมได้อีกบ้างเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เท่าที่เคยสอนในลักษณะดังกล่าวมาแล้วนั้นการสอนกลุ่มย่อยจะประสบความสำเร็จได้ต้องถึงพร้อมด้วยกันทุกประการ คือ ผู้สอน  นักเรียน  และผู้ปกครอง

ดังนั้น ถ้าไม่สุดวิสัยก็อยากขอยกเว้น

อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นการสอนเชิงแนะแนวถึงสาระฟิสิกส์ที่ถูกต้องกับนักเรียนโดยส่วนรวมที่โรงเรียนโรงใดโรงหนึ่งซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  อีกทั้งพอจัดเวลาให้ตรงกันได้ก็ยังพอที่จะกระทำได้

อนึ่ง ขอย้ำว่า การเรียนการสอนฟิสิกส์ตามที่เป็นอยู่นั้นยังมีข้อบกพร่องเชิงวิชาการอยู่บ้าง

อีกทั้งนักเรียนนั่งดูแต่ทางจอทีวีนั้นไม่น่าได้ผลคุ้มค่ากับทั้งเงินและเวลา

โปรดติดต่อตามอีเมลแอดเดรสดังกล่าว

สมพงษ์ ใจดี

29 ธันวาคม 2553

ตอนนี้ข้าพเจ้ารับเป็นที่ปรึกษารายการท่องโลกกว้าง ทีวีไทย

จึงอาจจะว่างเว้นการสื่อกับผู้อ่านทาง https://genphysics.wordpress.com/ ไปบ้าง

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะหาโอกาสสื่อกับผู้อ่านทางนี้อย่างแน่นอน

ขออภัยอย่างยิ่ง

สมพงษ์ ใจดี

23 ธันวาคม 2553

เนื่องจากช้าพเจ้ารองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดีไม่ได้อยู่ในฐานะนักเขียนของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว

ดังนั้น บริการการสอนฟิสิกส์ที่ถูกต้อง (ฟรี) ตามโรงเรียนโรงหนึ่ง ๆ จึงสิ้นสุดไปโดยปริยาย

ข้าพเจ้าจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันไว้ ณ ที่นี้และขออภัยต่อทุกคนด้วย

รศ.สมพงษ์ ใจดี

8 ธันวาคม 2553

เนื่องจากตอนนี้การดำเนินงานของอาจารย์และสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ สะดุดบ้าง

ดังนั้น อาจารย์จึงไม่ต้องการให้เป็นภาระแก่สำนักพิมพ์ฯ

อาจารย์จึงเสนอสอนฟิสิกส์ที่ถูกต้องแก่โรงเรียนโรงหนึ่ง ๆ และมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งโดยตรง  ถ้าสถานที่ใดต้องการใช้บริการของอาจารย์กรุณาติดต่อกับอาจารย์ทางอีเมลโดยตรงดังนี้

sompongsej@yahoo.com

ปราถนาดีต่อสังคมเสมอ

รศ.สมพงษ์ ใจดี

24 พศจิกายน 2553

ขอยืนยันแต่เพียงสั้น ๆ ดังนี้

กล่าวคือ”โคงการเกี่ยวกับการเรียนการสอน (ฟิสิกส์ฟรี) แก่นักเรียนที่โรงเรียนในนามของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดีโครงการนี้ยังมีอยู่”

โปรดติดต่อสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร. 02-218-3269

หรืออาจารย์สมพงษ์ ใจดีทางอีเมลแอดเดรสดังนี้ sompongsej@yahoo.com

โปรดอย่าเชื่อข่าวปล่อยไปในทางอื่น

ค่ำ 29 ตุลาคม 2553 

อาจารย์ใคร่อยากเพิ่มเติมเชิงข่าวไว้ ณ ที่นี้ด้วยดังนี้

1. อาจารย์พอมีเวลาเรียบเรียงเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมบ้างแล้ว

2. เริ่มมีนักเรียนสนใจติดต่อกับอาจารย์ทางอีเมลแอดเดรสของอาจารย์บ้างแล้ว คือ sompongsej@yahoo.com

ทั้งนี้คนหนึ่งที่ถามรายละเอียดและนำเสนอต่อยังผู้อำนวยการของโรงเรียนแล้ว คือ นายวรดนย์ วรรุตม์ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินเดชา ลาดพร้าว 69  ถ้าเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตรงกันอาจารย์ก็จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ฟิสิกส์ที่ถูกต้องกับครู อาจารย์ และนักเรียนของโรงเรียนโรงนี้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

อนึ่ง อยากให้นักเรียนที่สนใจวิชาฟิสิกส์ติดต่อกับอาจารย์มาก ๆ ตราบเท่าทีอาจารย์ยังสามารถทำประโยชน์ต่อสังคมได้

รศ.สมพงษ์ ใจดี

26 ตุลาคม 2553

หลังจากที่ผู้เขียนว่างเว้นไประยะหนึ่ง  โดยถือโอกาสตั้งกระทู้ต่าง ๆ บ้างทาง http://www.vcharkarn.com/ วันนี้มีโอกาสกลับมาเขียนกลอนเกี่ยวกับเอกภพ (Universe) ไว้ ณ ที่นี้  กรุณาออกความเห็นกลับมาเพื่อว่าผู้เขียนจะได้ตัดสินใจในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากสุดตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่

อ้อ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเริ่มแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 โน่นแน่ะ  กรุณาหาโอกาสเลือกสรรหนังสือกัน

ณ ขณะนี้เป็นเวลาประมาณ 21 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม 2553 อาจารย์เรียบเรียงเรื่องสายพ่วงแบตเตอรรี่รถยนต์ชุดหนึ่งที่ทุกคนควรมีประจำรถยนต์คันหนึ่ง ๆ ไว้โดยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แก่ทุกคนโดยส่วนรวม

อ้อ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สนใจศึกษาฟิสิกส์ก็ได้

นี่เป็นสภาวะหลังจากที่อาจารย์เบื่อต่อสังคมของเราที่มองข้ามเจตนาของคนที่ต้องการทำประโยชน์ต่อสังคม  โดยคงยึดถือตามสิ่งที่ตัวเองเป็น  ไม่น่าเชื่อเลยว่า อาจารย์ติดต่อเพื่อทำประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอนที่ถูกต้องฟรี ๆ จะยากเช่นนี้  แม้แต่จะคุยกับคนที่มีหน้าที่โดยตรงก็ยังโดนกีดกั้นจากคนที่เรียกกันว่า “หน้าห้อง” 

พุทโธ่เอ๋ย ทำไมคนที่ต้องทำหน้าที่เองกลับกลายเป็นเจ้านายของประชาชนอย่างไม่เคยคิดมาก่อน  ช่างใหญ่โตซะเหลือเกิน

ขออภัยที่ต้องพูดเช่นนี้เพราะอาจารย์เบื่อสุด ๆ นั่นเอง 

ตอนที่เป็นอาจารย์จุฬาฯ อยู่นั้นอาจารย์ไม่ต้องการเบียดบังเวลาประจำ  แต่ตอนนั้นก็ติดต่อกันจัง  คนเราดูกันที่ตำแหน่งหน้าที่เท่านั้นหรือ  แล้วความรู้และประสบการณ์ของวุฒิอาสาฯ นั้นกลับมองข้าม 

อ้อ เคยแต่ติดต่อให้เข้าโครงการที่เรียกว่า “ตายายสอนหลาน”  ดูเอาเถอะจะให้อาจารย์ไปสอนเด็ก ๆ อนุบาล  ไม่รู้ว่า เขาคิดกันได้แค่นั้นหรือ

กรุณาออกความเห็นมาเพื่อจรรโลงความดีงามของส่วนรวมไว้บ้างสักนิดเถอะนะ

สงสารประเทศไทยอย่างยิ่ง

รองศาสตราจารย์สมพงษ์  ใจดี

10 ตุลาคม 2553

วันนี้ที่ 8 ตุลาคม 2553 ประมาณ 10.20 น. อาจารย์ได้โทรศัพท์ไปยัง กทม. เพื่อติดต่อกับรองผู้ว่า ฯ คนหนึ่ง คือ คุณทยา ทีปสุวรรณตามที่คุณหญิง ดร. กัลยา โสภณพณิชบอกว่า ได้พูดคุยและให้ข้อมูลของอาจารย์ไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม เจตนาที่ดีของอาจารย์ก็โดนกิดกั้นด้วยวิธีประเพณื (ของคนไทย) ทั้ง ๆ ที่อาจารย์ก็ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่รับโทรศัพท์ (ในนามเจ้าหน้าที่หน้าห้อง) หมายเลขที่ระบุให้ติดต่อ คือ 0-2224-3052  ทั้งนี้ผู้นั้นต้องการให้อาจารย์แจ้งเป็นโครงการเสนอไป  แต่อาจารย์ไม่ต้องการให้เป็นพิธีมากมายอย่างนั้น  ผู้นั้นจึงขอหมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์ไว้โดยที่อาจารย์ไม่มีอะไรที่ก้าวหน้าในเรื่องนี้

ถึงกระนั้น อาจารย์ก็เข้าใจถึงวิธีประเพณีเหล่านี้ดีสำหรับข้าราชการไทยที่มีหน้าห้องคอยกลั่นกรองเรื่องและผู้คนที่จะติดต่อ

โดยอาจารย์บอกว่า ถ้ามีปัญหาที่ยุ่งยากก็ไม่เป็นไรเพราะอาจารย์ก็มีสิ่งอื่นที่สามารถทำประโยชน์ต่อส่วนรวมได้

สรุป คือ อาจารย์ไม่ได้พูดกับรองผู้ว่าฯ คนนั้น

ดังนั้น อาจารย์ก็จะปล่อยให้เงียบไปถ้าไม่ตอบสนองเจตนาที่ดีของอาจารย์นี้

ทั้งนี้อาจารย์จะรอสักระยะหนึ่งแล้วจึงแจ้งให้คุณหญิงฯ ทราบเรื่องนี้

ก็เป็นอย่างนี้แหละ

ผู้อ่านคนใดที่อ่านหัวข้อนี้คงเข้าใจอาจารย์ถ้าไม่มีอะไรที่ก้าวหน้าดังที่เคยเสนอตัวไว้

อนึ่ง ระยะนี้อาจารย์ก็ยังต้องเรียบเรียงฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 อยู่ตามที่เคยบอกมาแล้ว

ดังนั้น จึงยังไม่เขียนเรื่องเพิ่มเติมในเว็บไซต์นี้

นอกจากนี้ อาจารย์กำลังอยู่เหมือนกันว่า หนังสือฟิสิกส์ชุดต่าง ๆ ที่อาจารย์เรียบเรียงและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ อาจจะเป็นทางที่อาจารย์สามารถทำประโยชน์ให้เข้าถึงเฉพาะกลุ่มได้ดีกว่ามาก

อีกทั้งยังดีกว่าทางเว็บไซต์นี้อย่างที่อาจารย์ไม่คาดคิดมาก่อน

ผู้อ่านคนใดต้องการแดงความคิดเห็นมาบ้างก็ได้นะ

ปรารถนาดีเสมอ

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี

ประมาณ 19 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2553

วันนี้อาจารย์ได้มีโอกาสพบบุคคลสำคัญ 2 คนดังที่เคยแจ้งให้รู้มาก่อนหน้านี้แล้วดังนี้

คุณหญิง ดร. กัลยา โสภณพณิชและ รมต. กระทรวงศึกษาธิการที่รัฐสภาท่ามกลางการเดินทางที่ขลุกขลักหน่อยเพราะฝนตก

อย่างไรก็ตาม อาจารย์ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและยังหวังไว้ลึก ๆ ว่า น่าจะมีโอกาสทำประโยชน์ต่อสังคมเพิ่มเติมดังที่ตั้งใจไว้บ้าง เช่น ทำการเรียนการสอน ณ ที่ต่าง ๆ โดยที่อาจจะเป็นโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

อ้อ เท่าที่ดูแล้วภาระกิจของผู้แทนในสภานั้นค่อนข้างมากกว่าที่เห็นจากการถ่ายทอดทางทีวีทั้ง ๆ ที่เป็นช่วงเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเท่านั้นที่อาจารย์มีโอกาสอยู่ที่รัฐสภาในวันนี้

รองศาสตราจารย์สมพงษ์  ใจดี

อาจารย์ขอเวลาเร่งงานเรียบเรียงหนังสือฟิสิกส์อีกสักระยะหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ทุกคนยังสามารถติดต่อกับอาจารย์ทางอีเมลได้ตามปกติคือ

sompongsej@yahoo.com

อ้อ ถือโอกาสติดต่อกับทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ด้วยซีที่โทรศัพท์ 02-218-3269 เพื่อถามการบริการสังคมเกี่ยวกัยการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่จะได้ทำประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับการบริการฟรีและยังมีหนังสือให้ด้วย

นอกจากนี้ เตรียมพบกันในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติระหว่าง 21 ตุลาคมถึง 31 ตุลาคมได้อีกทางหนึ่ง  ถ้าต้องการพบอาจารย์ในนามนักเขียนของสำนักพิมพ์ฯ จะแจ้งให้อาจารย์รู้ด้วยก็จะไม่พลาดกัน

คำถามเป็นดังนี้

มดตัวหนึ่งอยู่ที่ท้ายขบวนของรถไฟขบวนกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ขบวนหนึ่งและเริ่มเดินไปทางข้างหน้า ณ ทันทีที่รถไฟขบวนนี้เริ่มออกจากาสถานีหัวลำโพงพอดี  เมื่อรถไฟขบวนนี้ถึงสถานีเชียงใหม่มดตัวนั้นก็ไปถึงหัวขบวนของรถไฟพอดี  มดตัวดังกล่าวหรือรถไฟขบวนนั้นเคลื่อนที่เร็วกว่ากัน

อย่าลืมตอบกลับมาบ้าง อ้อ พร้อมกับให้เหตุผลประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี

ตอนนี้อาจารย์กำลังเร่งพิมพ์ต้นฉบับฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 ที่เรียบเรียงใหม่หมดสำหรับการจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 8  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อผู้อ่านทุกคนด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ  ผู้อ่านที่ติดตามผลงานของอาจารย์น่าจะไม่ผิดหวัง  โดยคาดว่า ควรเสร็จทันงานสัปดาห์ประจำปีหนังสือแห่งชาติ  ทั้งนี้อาจารย์พิมพ์เสร็จไปเกินครึ่งหนึ่งแล้ว  หลังจากนั้นก็จะได้กลับมาเขียนเรื่องลงในเว็บไซต์ของอาจารย์นี้ต่อไป

อ้อ โปรดติดตามผลที่อาจารย์จะได้พบกับ ฯพณฯ รมต. กระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ว่า อาจารย์จะมีโอกาสทำประโยชน์ต่อสังคมที่เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ประการใดหรือไม่

ปรารถนาดีต่อทุกคนเสมอ

รองศาสตราจารย์สมพงษ์  ใจดี

3 ตุลาคม 2553

อาจารย์รอการติดต่อจากทุก ๆ คนทั้งทางอีเมล์และทางเว็บไซต์นี้อยู่เสมอ

อนึ่ง บางทีข้อมูลที่ได้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนื่องในโอกาสที่อาจารย์จะได้เข้าพบ ฯพณฯ รมต. กระทรวงศึกษาธิการในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคมนี้ก็เป็นได้

ขอได้โปรดอย่ารีรอ

อาจารย์ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

รองศาสตราจารย์สมพงษ์  ใจดี

sompongsej@yahoo.com

หลังจากที่ปรารภกับคุณหญิง ดร. กัลยา โสภณพณิชได้เพียง 2 วันว่า อาจารย์รู้สึกเป็นห่วงการเรียนการสอน (ฟิสิกส์) ของเราที่ผ่านสื่อทั่วประเทศด้วยเจตนาที่ดีของรัฐฯ  แต่ปรากฏว่า ความรู้ทางวิชาการยังคลาดเคลื่อนอยู่ด้วยจำนวนหนึ่ง (โดยที่ผู้สอนเองก็อาจจะคาดไม่ถึงหรือไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้น  เนื่องจากต้องสอนอย่างมั่นใจอยู่แล้ว)  นอกจากนี้ การเรียนการสอนทำนองนี้หาได้เป็นกระบวนการที่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นไม่ คือ ไม่ใช่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ด้วยความกรุณาของคุณหญิงอาจารย์จึงจะได้มีโอกาสพบกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 7 ตุลาคมนี้  โดยจะถือโอกาสสื่อข้อคิดเห็นต่อกันเท่าที่โอกาสจะอำนวย

อาจารย์จึงคาดหวังว่า จะเป็นอีกทางหนึ่งที่อาจารย์สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม  โดยใช้ประสบการณ์การเรียนการสอนและการเขียน (ฟิสิกส์) ที่นานเกือบ 50 ปีให้เป็นประโยชน์มากสุด

อนึ่ง ถ้าผลการพบกันเป็นประการใดและอาจารย์สามารถบอกแก่ทุกคนที่ติดตามผลงานของอาจารย์ได้อาจารย์ก็จะนำบอกให้รู้โดยทั่วกัน

ทั้งนี้ต้องขออภัยอีกครั้งที่อาจารย์ต้องเว้นว่างจากการเขียนสาระทางฟิสิกส์ในเว็บไซต์นี้สักระยะหนึ่งดังที่แจ้งให้รู้โดยทั่วกันมาแล้ว

ขอขอบคุณทุกคนที่ติดต่อทางอีเมลและให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา

อาจารย์ขอยืนยันว่า ถ้ามีช่องทางใดที่สามารถสื่อถึงผู้อ่านทุกคนได้  โดยอาจจะเป็นงานเขียนทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ทางเว็บไซต์นี้  ทางอีเมล และทางอื่น ๆ อีก เช่น การสอนโดยตรงที่โรงเรียนและทางทีวี (ถ้าเป็นไปได้) อาจารย์จะตอบสนองต่อสังคมด้วยความเต็มใจ

ขอได้โปรดติดตาม

รองศาสตราจารย์สมพงษ์  ใจดี

30 กันยายน 2553 

ยินดีบริการสังคมเกี่ยวกับความรู้ฟิสิกส์ที่ถูกต้อง โรงเรียนใดที่สนใจติดต่อที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร 02-218-3269 และรองศาตราจารย์สมพงษ์ ใจดีผู้เขียนหนังสือฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ถูกต้อง  โดยเสนอแนวคิดและหลักการที่ริเริ่มขึ้นใหม่เองด้วย ณ อีเมล์ sompongsej@yahoo.com

อนึ่ง ผู้เขียนเป็นนักเขียนของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ และเป็นอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาฯ มาตลอดอายุการรับราชการ

นอกจากนี้ ผู้เขียนเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองแห่งชาติฯ คนหนึ่งจึงยินดีบริการสังคมเท่าที่ความสามารถพึงมีจากประสบการณ์การเรียนและการสอนที่ยาวนานกว่า 40 ปี 

อีกทั้งประสบการณ์จากการประเมินผลงานวิชาการที่กระทรวงศึกษาธิการด้วย

ทั้งนี้ปรากฏว่า หนังสือฟิสิกส์และการสอนฟิสิกส์ของเรายังมีผิดพลาดอยู่มาก

ด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ

รองศาสตราจารย์สมพงษ์  ใจดี

sompongsej@yahoo.com

เนื่องจากผู้ที่ติดต่อกับอาจารย์ต้องการรู้รายละเอียดต่าง ๆ อาจารย์พิจารณาแล้วสมควรที่จะกล่าวไว้ ณ ที่นี้ด้วยดังนี้

ก. ผลงานการเขียนของอาจารย์มีอะไรบ้าง

ทั้งนี้ผลงานการเขียนของอาจารย์ในปัจจุบันมีดังนี้

1. หนังสือฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษา 10 เล่ม (ขนาด 8 หน้าต่อ 1 ยก)

2. หนังสือฟิสิกส์สู่มหาวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 เล่ม (ขนาด 16 หน้าต่อ 1 ยก)

3. หนังสือวิทย์ฯ และคณิตฯ เพื่อน้องระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7 เล่ม (ขนาด 16 หน้าต่อ 1 ยก)

4. หนังสือฟิสิกส์เพื่อทุกคน 3 เล่ม (ขนาด 16 หน้าต่อ 1 ยก)

5. หนังสือฟิสิกส์สาระนี้ถูกหรือผิดพร้อมเฉลย 1 กลศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและพื้นฐานระดับอุดมศึกษา (ขนาด 8 หน้าต่อ 1 ยก)  โดยที่เล่มนี้กำลังอยู่ในขั้นดำเนินการกับทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ 

ข. ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการสังคมของอาจารย์และสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ เป็นอย่างไร

ทั้งนี้รายละเอียดดังกล่าวเป็นดังนี้

1. ถ้าติดต่อผ่านทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จะบริการฟรีและมีหนังสือที่อาจารย์เขียนอภินันทนาการตามความเหมาะสมด้วย

นอกจากนี้ อาจารย์จะให้หนังสือตอบแทนเป็นรายบุคคลแก่นักเรียนที่ตอบคำถามอาจารย์ได้ในห้องเรียนนั้น

2. ถ้าติดต่อโดยตรงกับอาจารย์เป็นไปได้ดังนี้

ก. บริการฟรี (ตามความเหมาะสม)

ข. ตามแต่ที่ผู้ติดต่อจะตกลงเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม การติดต่อกับอาจารย์โดยตรงนี้อาจารย์จะมีเฉพาะหนังสือที่ให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคลในกรณีที่ตอบคำถามอาจารย์

ดังนั้น อาจารย์เสนอแนะว่า ในเบื้องต้นนี้ทางโรงเรียนต่าง ๆ ควรติดต่อกับทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ก่อนทางโทรศัพท์ที่ 02-218-3269

อนึ่ง การติดต่อทั้ง 2 กรณีนี้ถ้าโรงเรียนระบุหัวเรื่องที่ต้องการให้ทบทวนอาจารย์จะเตรียมต้นฉบับที่จะใช้สอนเพื่อว่า โรงเรียนจะได้ทำสำเนาให้นักเรียนที่เข้าเรียนด้วย

อาจารย์ขอขอบคุณผู้ที่ติดต่อสอบถามมาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ทั้งนี้อาจารย์หวังว่า ข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนต่าง ๆ ที่ต้องการให้อาจารย์และสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ บริการด้วย

เนื่องจากผู้อ่านได้ติดต่อและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอาจารย์เห็นว่า น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเช่นกันดังนี้

ผู้อ่านทุกคนที่สนใจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ปกครองสามารถแลกเปลี่ยนความรู้  แสดงข้อคิดเห็น  และสอบถามสาระฟิสิกส์ (ที่อาจารย์สามารถตอบสนองได้) ได้หลายทางดังนี้

1. ณ เว็บไซต์ของอาจารย์นี้ คือ https://genphysics.wordpress.com/

2. ทางอีเมล์ตามแอดเดรสดังนี้ คือ sompongsej@yahoo.com

3. ทาง Facebook ภายใต้ชื่อของอาจารย์ คือ สมพงษ์ ใจดี (Sompongse Jaidee)

ดังนั้น กรูณาเลือกทางใดทางหนึ่งที่สะดวกจะเป็นพระคุณยิ่ง

อย่างไรก็ตาม อาจารย์ถือว่า ทุกคนมีส่วนอำนวยประโยชน์ต่อสังคมของเราร่วมกัน

อนึ่ง อาจารย์พบว่า การเรียนการสอน (ฟิสิกส์) ผ่านสื่อทั่วประเทศด้วยเจตนาที่ดีของรัฐฯ นั้นกำลังเป็นดาบ 2 คมที่มียาพิษเจือปนอยู่  โดยที่อาจารย์ไม่แน่ใจนักว่า ผู้สอนนั้นตระหนักในสิ่งนี้หรือไม่  เพราะปรากฏว่า มีความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญพื้นฐานในการศึกษาต่อไปอยู่เนือง ๆ  โดยราวกับว่า เป็นการเรียนการสอนเพื่อการสอบสถานเดียวหาได้มีผลต่อการเรียนรู้ที่แท้จริงไม่  สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง คือ ผลเสียต่อการศึกษาโดยรวมของประเทศ  ดังนั้น จึงใคร่วิงวอนผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องโปรดได้พิจารณาให้รอบคอบด้วย  แน่นอนที่สุด การเรียนการสอนทำนองนี้ไม่อาจเรียกได้ว่า ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

รองศาสาตราจาย์สมพงษ์  ใจดี

sompongsej@yahoo.com

เนื่องจากในระยะนี้ผู้เขียนต้องเรียบเรียงฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 (University Physics 1) ที่มีสาระเกี่ยวกับกลศาสตร์ซึ่งเป็นฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาเล่มที่ได้รับความนิยมสูงสุดเล่มหนึ่ง

โดยครั้งนี้จะเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 8 ผู้เขียนจึงถือโอกาสเรียบเรียงใหม่ทั้งหมดดังนี้

1. พิมพ์สัญลักษณ์ของเวกเตอร์อย่างเด่นชัด

2. สร้างรูปประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด

3. เพิ่มสาระที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเวกเตอร์อันหนึ่งและระบบพิกัดระบบหนึ่ง ๆ

4. สำคัญสุด คือ เพิ่มเนื้อหาสาระของสัมพัทธภาพพิเศษอีก 1 บทตามคำเรียกร้องของผู้อ่านจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อตอบสนองเจตนาอันดีต่อผู้อ่านทุกคนที่มีต่อผู้เขียนเสมอมา

อีกทั้งเพื่อจรรโลงความถูกต้องของเนื้อหาสาระที่ยังผิดพลาดกันอยู่ค่อนข้างมาก  โดยอาจจะรูตัวหรือไม่ก็ตาม

ผู้เขียนจึงมีความจำเป็นต้องเว้นการนำเสนอสาระฟิสิกส์เพื่อสังคมเพิ่มเติมสักระยะหนึ่ง

ดังนั้น จึงถือโอกาสขออภัยต่อผู้อ่านทุกคนไว้ ณ ที่นี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านทุกคนยังสามารถติดต่อกับผู้เขียนได้ทางอีเมลตามแอดเดรสของผู้เขียนทางหนึ่งและทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ได้อีกทางหนึ่งเหมือนเช่นเคย

อย่างไรก็ตาม ในบางโอกาสผู้เขียนก็อาจจะหาจังหวะมานำเสนอสาระทางเว็บไซต์นี้บ้าง

ผู้อ่านมีสิ่งใดที่จะเสนอแนะกรุณาอย่าได้เกรงใจ

ทั้งนี้ผู้เขียนตั้งใจทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง

อนึ่ง อยากใคร่พบปะกับครูและอาจารย์ที่สอนฟิสิกส์ในลักษณะสัมมนาร่วมกัน

ถ้าครูและอาจารย์ฟิสิกส์มีเจตนาตรงกันกับผู้เขียนกรุณาติดต่อสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ได้ทันที

ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ติดต่อที่โทร. 02-218-3269 จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ยังปรารถนาดีต่อทุกคนเสมอ

รองศาสตราจารย์สมพงษ์  ใจดี

sompongsej@yahoo.com

Advertisements

1 comment so far

  1. 2010 in review « General Physics on

    […] บริการสังคมจากผู้เขียน […]


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s